OFERTA PPP DLA PRZEDSZKOLI NA ROK SZK. 2022/2023

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PSZCZYNIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Działania na terenie przedszkoli

Działania skierowane do nauczycieli:

 • Obserwacje indywidualne i grupowe. Konsultacje z nauczycielami. Kruczek, K. Wanot, A. Lisiecka, M. Paluszewska

Działania skierowane do dzieci:

 • Barwny świat emocji – zajęcia dla dzieci 5 – 6 – letnich, Lisiecka, J. Kruczek
 • Przesiewowe badania słuchu dla dzieci 5-6 lat z wykorzystaniem Platformy Badania Zmysłów Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Kuśka

Działania na terenie poradni:

Działania skierowane dla rodziców:

 • Szkoła dla rodziców – zajęcia warsztatowe dla rodziców doskonalące umiejętności wychowawcze- cykl spotkań, G. Łebecka, G. Zatorska, A. Miklewska, G. Stalska
 • Grupa wsparcia dla Absolwentów Szkoły dla rodziców, Miklewska, G. Stalska
 • Grupa wsparcia dla rodziców z Ukrainy, Śnieg, M. Kulczyk
 • Terapia rodzin, Stalska, G. Zatorska, B. Frankowska
 • Mediacje rodzin, Stalska, G. Zatorska, B. Franskowska, A. Kowalska, M. Paluszewska

Działania skierowane do nauczycieli:

 • Grupa wsparcia dla nauczycieli przedszkoli – Wanot, A. Skórzańska – Kieloch, J. Kruczek, M. Paluszewska
 • Grupa wsparcia dla logopedów – Kuśka

Działania skierowane do uczniów:

 • Diagnoza i terapia psychologiczna – psycholodzy PPP,
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna – pedagodzy PPP,
 • Diagnoza i terapia logopedyczna – logopedzi PPP,
 • Diagnoza integracji sensorycznej – K . Wanot
 • Badania przesiewowe słuchu – E. Kuśka
 • Przesiewowe badania w kierunku Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (CAPD)- diagnoza wyższych funkcji słuchowych metodą ATS Neuroflow; terapia, Kuśka
 • Diagnoza i terapia metodą Indywidualnej Stymulacji Słuchu IAS Johansen – indywidualna stymulacja słuchu, E. Kuśka
 • Metoda Dobrego Startu – zajęcia grupowe wspierające osiągnięcie gotowości szkolnej dla uczniów zerówki – K.Wanot, M. Paluszewska
 • Iskierki – zajęcia grupowe dla dzieci 4-6-letnich z rodzicami w oparciu o Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – K. Wanot, M. Paluszewska
 • Słowiki – zajęcia grupowe dla dzieci nieśmiałych i z mutyzmem – A. Lisiecka, J. Kruczek, M. Paluszewska
 • Trening umiejętności społecznych „Supertus”- zajęcia grupowe dla dzieci  w wieku przedszkolnym z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym – J. Kruczek, A. Lisiecka, M. Paluszewska

Kwalifikacja dzieci do różnorodnych form pomocy indywidualnej i grupowej odbywa się na podstawie konsultacji z wybranym pracownikiem poradni.

Porozumienia zostały wysłane na adresy e-mailowe przedszkoli.