Nauczyciel na ścieżce awansu zawodowego – sieć współpracy

Nauczyciel na ścieżce awansu zawodowego – sieć współpracy

Sieć nauczycieli będących na etapie awansu zawodowego różnych szczebli „Drabina Belfra” wznawia działalność w kolejnym roku szkolnym. Inauguracja działalności nastąpi  na spotkaniu 6 października 2022 r. (czwartek).

W tej wiadomości gratulujemy Naszym Koleżankom, które w ostatnich miesiącach  uzyskały „wymarzone” stopnie kariery pedagogicznej .

 Celem grupy jest m.in.:

  1. realizacja awansu zawodowego zgodnie z przepisami prawa oświatowego
  2. wsparcie w zakresie nowoczesnej metodyki nauczania przedmiotu, w tym: wymiana doświadczeń , pomoc w tworzeniu materiałów dydaktycznych (konspektów zajęć)
  3. wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela zgodnie z osiągnięciami neurodydaktyki
  4. planowanie pracy dydaktycznej w duchu oceniania kształtującego i myślenia krytycznego.

 

W roku szkolnym 2022/2023 spotykamy się w każdy pierwszy czwartek miesiąca i godzinach od 15.00 do 17.00 w sali wykładowej Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej , filia w Pszczynie (Pszczyna, ul. ks. bp. Bernarda Bogedaina 24, parter budynku). Bieżący kontakt – z wykorzystaniem aplikacji whatsApp, do której zapraszamy.

Zgłoszenie  obecności :

telefon PPP Pszczyna 32 210 37 16

lub SMS na numer 508 383 931.

Serdecznie zapraszam,

Weronika Zawisza-Grzanka – koordynatorka sieci

(pedagog, trener edukacji)