dr ALEKSANDRA MIKLEWSKA, psycholog, pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta SI, Provider Aktywnego Treningu Słuchowego metodą Neuroflow®

Ukończone studia:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek psychologia (specjalizacja: psychologia wychowawczo – kliniczna dzieci i młodzieży),
 • Studium Psychoterapii Dziecka i Rodziny w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie.
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek pedagogika specjalna – resocjalizacja,

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące:

 • kurs kwalifikacyjny Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów autystycznych,
 • kurs kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika,
 • kursy i szkolenia z zakresu Integracji Sensorycznej –  I, II i III stopnia (uprawnienia terapeuty),
 • uprawnienia diagnostyczne - Skala Inteligencji Stanford-Binet 5,
 • Provider  Neuroflow - diagnostyka i rehabilitacja zaburzeń przetwarzania słuchowego APD;
 • Kurs - Trening Umiejętności Społecznych (TUS),
 • szkolenie Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato,
 • szkolenie Diagnoza i terapia dziecka z niepełnowartościowym układem nerwowym w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie,
 • szkolenie Terapia dzieci moczących się i ich rodzin w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie,
 • szkolenie uprawniające do korzystania z wystandaryzowanego narzędzia do diagnozy funkcjonalnej dzieci w wieku od 1 miesiąca do 9 roku życia (Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego - KORP),
 • inne liczne warsztaty i kursy doskonalące.

Zadania realizowane w poradni:

 • prowadzenie badań psychologicznych dzieci i młodzieży, oraz dokonywanie kwalifikacji do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, profilaktyczno - wychowawczej, opieki, kształcenia specjalnego i resocjalizacji,
 • diagnoza i terapia integracji sensomotorycznej.
 • współprowadzenie grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci w wieku szkolnym z zaburzeniami emocjonalnymi, problemami w nauce i relacjach rówieśniczych,
 • konsultacje dla rodziców,
 • szkolenia i warsztaty dla nauczycieli,
 • współpraca ze środowiskiem.

« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie