KATARZYNA WOLNAREK, pedagog, doradca zawodowy, terapeuta biofeedback, Provider Aktywnego Treningu Słuchowego metodą Neuroflow®, terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen

Ukończone studia:

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
  – kierunek pedagogia, specjalność pedagogika społeczno – opiekuńcza,
 • Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi – kierunek: pedagogika, specjalność: doradztwo zawodowe i personalne

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące:

 • Szkolenie Johansen Indywidualna Stymulacja Słuchu: Kurs wprowadzający Johansen IAS;
 • Szkolenie: I stopnia EEG Biofeedback Biofeedback EEG (neurobiofedback) oraz Biofeedback GSR w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności (peak performance);
 • Prowider  Neuroflow - diagnostyka i rehabilitacja zaburzeń przetwarzania słuchowego APD;
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej;
 • Szkolenie: Jak się uczyć? czyli o tym, co zrobić, by osiągnąć sukces edukacyjny;
 • Szkolenie: Wsparcie dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu;
 • Szkolenie kwalifikacyjne: Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci 5-6 letnich;
 • Szkolenia kwalifikacyjne: Baterie metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów 8-letnich, 10-12 lat, gimnazjum;
 • Szkolenie: Z dysleksją przez całe życie;
 • Szkolenie: Wzmacnianie poczucia własnej wartości;
 • Szkolenie: Przemoc i agresja wśród dzieci i młodzieży;
 • Szkolenie: Jak uczyć ciekawie i nowocześnie?;
 • Projekt Kreatywny Humanista : Przedsiębiorczość;
 • Kurs metodą dr Thomasa Gordona Trening skutecznego nauczyciela;
 • Szkolenie: Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych w trudnościach w czytaniu;
 • Warsztat: Wychowanie w oparciu o wartości;
 • Szkolenie: Dopalacze – legalne narkotyki;
 • Warsztaty: Wszystko, czego potrzebuję jest we mnie.

Zadania realizowane w poradni:

 • prowadzenie badań pedagogicznych dzieci i młodzieży, opiniowanie oraz dokonywanie kwalifikacji do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, profilaktyczno-wychowawczej, opieki, kształcenia;
 • prowadzenie indywidualnej terapii EEG Biofeedback;
 • prowadzenie diagnozy i terapii Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen;
 • Neuroflow - diagnostyka i rehabilitacja zaburzeń przetwarzania słuchowego APD;
 • prowadzenie zajęć warsztatowych, diagnozy zawodoznawczej i indywidualnych konsultacji w zakresie preorientacji i poradnictwa zawodowego (samopoznanie, pomoc w określaniu predyspozycji zawodowych, planowaniu rozwoju i kariery zawodowej, redagowanie dokumentów aplikacyjnych: CV, listu motywacyjnego, doskonalenie umiejętności autoprezentacji, rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcami itp.).

« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie