Zapisy na EEG Biofeedback

Zasady przyjęcia pacjentów oraz prowadzenia zajęć indywidualnych

 metodą EEG Biofeedback

1. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci lub młodzież z terenu Poradni.

2. Wskazania do podjęcia terapii:

-        zaburzenia procesu uczenia,

-        nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD),

-        stany lękowe, depresje,

-        zaburzenia pamięci, koncentracji,

-        stany przewlekłego stresu,

-        trema,

-        agresja lub apatia, obniżony nastrój.

3. Na zajęcia przyjmowane są dzieci od 6 roku życia pod warunkiem umiejętności podjęcia współpracy w zakresie EEG Biofeedback o czym decyduje terapeuta.

4. Pierwszeństwo przyjęcia na zajęcia mają dzieci, które nie uczestniczyły w terapii EEG Biofeedback w placówkach oświatowych oraz w placówkach NFZ.

5. Rodzice starający się o przyjęcie dziecka na zajęcia EEG Biofeedback muszą złożyć do sekretariatu:

-        pisemną zgodę neurologa z informacją, że nie widzi przeciwwskazań do treningu metodą EEG Biofeedback,

-        wypełnioną kartę zgłoszenia (do pobrania w sekretariacie lub bezpośrednio u terapeuty).

6. Zapisy trwają od początku czerwca do końca września w sekretariacie Poradni, ul. Zamenhofa 5 lub bezpośrednio u terapeuty Biofeedback.

7. Rodzice uczniów zakwalifikowanych na zajęcia zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie.

8. Trening EEG Biofeedback obejmuje 10 spotkań. Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Poradnia może przyjąć w tym samym okresie czasu maksymalnie 10 uczestników treningu (spotkania indywidualne).

9. Czas trwania poszczególnych treningów ustala się stosownie do problemu i wieku pacjenta.

10. Dwie kolejne nieusprawiedliwione nieobecności dziecka oznaczają zakończenie terapii.  

 

 


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie