Sprawozdanie z Konferencji

Dnia 4 czerwca Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli gościła w ramach projektu Comenius Regio nauczycieli ze Słowacji. W ramach spotkania zorganizowano konferencję poświęconą Centralnym Zaburzeniom Przetwarzania Słuchowego. Prelegentem części teoretycznej była Aleksandra Kowalska. Zapoznała ona słowackich gości, władze lokalne oraz przedstawicieli oświaty z podstawowymi zagadnieniami surdopedagogiki oraz umiejscowieniem na ich tle Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego. Po omówieniu zagadnień teoretycznych, pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieruniu – Maryla Lasek omówiła główne założenia Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr K. Johansena. Słuchacze aktywie uczestniczyli, między innymi, w przesiewowym badaniu słuchu oraz teście dychotycznym.  


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie