Zapraszamy do udziału w pracach Sieci Współpracy i Samokształcenia

15 styczeń 2014 rok

Zapraszamy do udziału

w pracach Sieci Współpracy i Samokształcenia  

 

 

           Realizator projektu tj. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie zaprasza pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych z terenu powiatu pszczyńskiego do udziału w pracach następujących sieci:

 

  •  Sieci Współpracy i Samokształcenia dla pedagogów
  •  Sieci Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli przedszkoli oraz nauczania
      wczesnoszkolnego w  klasach od 0-3 ze szkół podstawowych.

 

Sieci Współpracy i Samokształcenia zostaną utworzone w ramach projektu unijnego pn. „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego – Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli” realizowanego w okresie od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2015 r. na terenie powiatu pszczyńskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

 

Do udziału w pracach wybranej sieci tematycznej mogą przystąpić następujący pracownicy:

  • Osoby zajmujący / pełniące funkcję pedagoga
  • Nauczyciele przedszkoli oraz nauczania wczesnoszkolnego w klasach od 0-3 ze szkół podstawowych.

zatrudnieni w placówkach oświatowych z terenu powiatu pszczyńskiego (przedszkola, szkoły dla dzieci i młodzieży, publiczne i niepubliczne, ale z uprawnieniami szkoły publicznej, tj.: szkoły podstawowe, gimnazja, zasadnicze szkoły zawodowe, technika i licea ogólnokształcące).

 

Uczestnictwo  w pracach Sieci Współpracy i Samokształcenia ma na celu poprawę jakości współpracy wśród w/w osób działających i pracujących w placówkach edukacyjnych z terenu powiatu pszczyńskiego, wymianę doświadczeń, pozyskanie nowych umiejętności i kompetencji.

 

 

Udział w Sieciach Współpracy i Samokształcenia  jest bezpłatny

 

 

W każdym roku szkolnym tj. 2013/2014 oraz 2014/2015 planowane są ok. 2 - 3 spotkania w ramach sieci. Dla uczestników sieci przewidziano materiały szkoleniowe  oraz poczęstunek.

 

Kandydatów zainteresowanych udziałem w pracach sieci zapraszamy do wypełnienia Formularza zgłoszeniowego i dostarczenia go do Biura projektu.

 

 

 

Zgłoszenia można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Biuro Projektu, ul. Kopalniana 6, 43-225 Wola

w terminie do dnia 7 lutego 2014 roku do godz. 15.00 (liczyć się będzie data wpływu,  dostarczenie przesyłki do Biura).

 

W przypadku małej ilości zgłoszeń, termin składania dokumentów rekrutacyjnych może zostać przedłużony.

 

Szczegółowe zasady naboru zostały opisane w Regulaminie rekrutacji. Prosimy
o zapoznanie się z jego treścią.

 

Pytania dotyczące udziału w Sieciach Współpracy i Samokształcenia można kierować do Biura Projektu

Wola, ul. Kopalniana 6, tel. 32 211 91 77.

 

Zapraszamy do współpracy w ramach sieci

     

         Dyrektor biura/ Kierownik projektu

 

         Maria Bujny

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie