Ulotka dla rodziców dziecka niepełnosprawnego

Narodziny dziecka niepełnosprawnego lub pojawienie się niepełnosprawności dziecka w kolejnych latach jego życia, są zawsze trudnym doświadczeniem dla całej rodziny. Diagnoza wywołuje wiele emocji - lęk, bezradność, złość, rozpacz.

Z załączonej broszury dowiecie się Państwo między innymi: jakie wsparcie dla dziecka możliwe jest w ramach opieki zdrowotnej,  jakie wsparcie szkolne może otrzymać uczeń z niepełnosprawnością, jaką pomoc dziecko niepełnosprawne może uzyskać w poradni psychologiczno - pedagogicznej.

Broszura przygotowana została w Ośrodku Rozwoju Edukacji we współpracy z Departamentem Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach projektu „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap” – „Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych. Informator dla rodziców dotyczący uprawnień dzieci z niepełnosprawnością”autorstwa Marzeny Czarnockiej i Violetty Pulwarskiej.  

źródło informacji: ORE


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie