Aktualności

27.03.2020
Jak radzić sobie z lękiem przed koronawirusem?
Obecnie wszyscy za sprawą koronowirusa znaleźliśmy się w niełatwej, niecodziennej dla nas sytuacji. Z jednej strony staramy się działać racjonalnie i tak też podchodzić do sprawy. Z drugiej zaś u większości z nas może pojawić się w mniejszym lub większym stopniu lęk. Jak poradzić sobie z lękiem przed koronawirusem? Jakie są sposoby na opanowanie lęku?
25.032020
Ważne ogłoszenie
Szanowni Państwo, Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne oraz w porozumieniu z organem prowadzącym Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zawiesza wszystkie ustalone zajęcia i wizyty w okresie od 26.03. do 10.04.2020r.
13.032020
Ważne ogłoszenie
Szanowni Państwo, Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne oraz w porozumieniu z organem prowadzącym Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zawiesza wszystkie ustalone zajęcia i wizyty w okresie od 16.03. do 25.03.2020r.
12.032020
Apel do Rodziców i opiekunów!
W związku z pandemią koronawirusa prosimy o odwoływanie wizyt w sytuacji choroby dziecka. Prosimy również aby opiekunowie, którzy przyprowadzają dzieci nie robili tego kiedy sami są chorzy. Prosimy o zrozumienie powagi sytuacji.
06.122019
Ogłoszenie o ponownym wyborze wykonawcy
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia
31.102019
Postępowanie o zamówieniu
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie ogłasza postępowanie o zamówieniu na usługi społeczne
24.102019
Wyniki konkursu
W związku z ogłoszonym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną powiatowego konkursu w ramach Tygodnia Kariery „Pasja, profesja, powołanie” dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VIII miło nam poinformować, że 5-osobowa komisja wyłoniła dwa pierwsze ex aequo miejsca.
21.102019
Konkurs „Pasja, profesja, powołanie”
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie ogłasza konkurs dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII.
15.102019
Przesiewowe badania Integracji Sensorycznej
Przesiewowe badania Integracji Sensorycznej w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Badań i Konsultacji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.
19.092019
Oferta dla przedszkoli na rok szkolny 2019-2020
Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie dla przedszkoli w roku szkolnym 2019-2020
19.092019
Oferta dla szkół na rok szkolny 2019-2020
Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie dla szkół w roku szkolnym 2019-2020
05.042019
Informacja
Szanowni Rodzice, od dnia 08 kwietnia 2019 roku aż do odwołania istnieje prawdopodobieństwo, iż pracownicy Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Pszczynie przyłączą do akcji strajkowej. Dlatego informuję, iż zaplanowane w tym czasie diagnozy, terapie inne formy zajęć mogą zostać odwołane. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy śledzić naszą stronę internetową. Dyrektor Poradni Maryla Cygan
26.032019
Wybory ścieżki kariery zawodowej
Wybór zawodu to jedna z najważniejszych życiowych decyzji. Patrząc wstecz, można zauważyć pewne trendy związane z wybieranymi zawodami, czy kierunkami studiów.
24.012019
Realizacja programu ministerstwa Edukacji Narodowej "Za życiem".
Informujemy, iż w roku kalendarzowym 2019 kontynuowany jest w naszej placówce program "Za życiem". W ramach realizacji tego zadania prowadzone są zajęcia specjalistyczne (terapeutyczne) dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 0 do czasu podjęcia nauki w szkole. Rodzice mogą uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 32 2103716 lub 668108905.
4.122018
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: Prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - poprzez zajęcia ze specjalistami oraz udzielanie dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w celu realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie. Etap III. prowadzonym w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16.) zamieszczono na stronie internetowej www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
10.09.2018
Opieka psychologów i pedagogów nad placówkami
Aktualna lista dotycząca sprawowania opieki nad placówkami oświatowymi w roku szkolnym 2018-2019
10.09.2018
Zaproszenie na konferencję
Zapraszamy do udziału w Konferencji na temat "Porozumienie bez Przemocy – rzecz o empatii, szacunku i konstruktywnym dialogu w szkole".
10.09.2018
Oferta dla szkół na rok szkolny 2018-2019
Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie dla szkół w roku szkolnym 2018-2019
10.092018
Oferta dla przedszkoli na rok szkolny 2018-2019
Oferta dla przedszkoli na rok szkolny 2018-2019
02.072018
Ogłoszenie dla rodziców o wczesnym wspomaganiu rozwoju
Informujemy o kontynuacji naboru dzieci do zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
2006.2018
Zaproszenie do udziału w przetargu - postępowanie powtórzone
Informujemy, że w dniu dzisiejszym na stronie internetowej Powiatu Pszczyńskiego (www.przetargi.powiat.pszczyna.pl) opublikowano postępowanie dotyczące zamówienia realizacji wczesnego wspomagania.
1805.2018
Zaproszenie do udziału w przetargu
Informujemy, że w dniu dzisiejszym na stronie internetowej Powiatu Pszczyńskiego (www.przetargi.powiat.pszczyna.pl) opublikowano postępowanie dotyczące zamówienia realizacji wczesnego wspomagania.
26.032018
Zaproszenie na Vademecum dla Nauczycieli
Zaproszenie na Vademecum dla Nauczycieli „Nowoczesne metody i formy terapii – EEG Biofeedback, IAS Johansen, Neuroflow”.
16.032018
Nowe narzędzie diagnostyczne w poradni
W tym roku do rąk psychologów trafiła najnowsza wersja testu – Stanford-Binet 5. Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 to narzędzie, które może być stosowane w szczególności tam, gdzie zachodzi podejrzenie, że rozwój osoby badanej nie jest w pełni typowy (grupy specjalne, zaburzenia neurorozwojowe, wybitne uzdolnienia). Jako jedyne precyzyjnie różnicuje stopnie niepełnosprawności intelektualnej.
20.122017
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
W ośrodku koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczym działającym przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pszczynie udzielane będzie kompleksowe wsparcie rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki w szkole. Dziecko zostanie objęte pomocą specjalistów w zależności od jego potrzeb, jak i potrzeb jego rodziny.
20.112017
Awaria telefonu
Z uwagi na awarię telefonu stacjonarnego prosimy o kontakt pod numerem 512 577 210!
20.092017
Kompleksowe wspomaganie placówek oświatowych
W ramach Powiatowego Programu Wspomagania, zapraszamy Państwa do kontynuacji lub rozpoczęcia współpracy z PPP w zakresie kompleksowego wspomagania placówek oświatowych. W roku szkolnym 2017/2018 zapraszamy do udziału w szkoleniach wokół kształtowania kompetencji kluczowych uczniów. Skupiamy się głównie na kompetencji „uczenia się” i „kompetencjach społecznych”.
14.092017
Nowe regulacje prawne
Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
13.09.2017
Nowość w poradni -Terapia miofunkcjonalna
Od maja 2017 roku istnieje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie możliwość skorzystania z profesjonalnej terapii miofunkcjonalnej prowadzonej przez neurologopedę specjalistę wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mgr Ewę Kuśka certyfikowanego specjalisty w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń miofunkcjonalnych.
12.092017
Pracownia EEG Biofeedback w PPP
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie dysponuje pracownią EEG-Biofeedback wyposażoną w NEXUS 4 z oprogramowanie Biotrace, które zawiera 50 videogier oraz ponad 200 ekranów specjalistycznych. Ten nowoczesny sprzęt został nam przekazany przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „Omnibus”.
25.08
Zaproszenie
Dyrektor i pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie mają przyjemność zaprosić Państwa na wykład inauguracyjny działalność PPP w roku szkolnym 2017/2018. Wykład „Od pedagogiki nauczania do pedagogiki uczenia się” wygłosi dr Marzena Żylińska
01.032017
Dzień otwarty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Dnia 08.04.2017 r. (sobota), w godzinach 8:00-13:00 odbędzie się dzień otwarty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie przy ul. Zamenhofa 5.
14.122016
UWAGA AWARIA TELEFONU!!!!!!!!!!!!!!
Z uwagi na awarię telefonu stacjonarnego prosimy o kontakt pod numerem 512 577 210!
24.102016
Warsztaty w ramach OTK
W dniu 20 października, w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pszczynie zorganizowała warsztaty szkoleniowe dla doradców zawodowych i pedagogów szkolnych, a także nauczycieli pełniących funkcję doradców zawodowych w szkołach na terenie powiatu pszczyńskiego.
24.102016
Konferencja Doradztwo zawodowe na każdym etapie edukacj
W dniu 20 października 2016 r. w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pszczynie, przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Pszczynie, zorganizowała konferencję szkoleniową pt. „Doradztwo zawodowe na każdym etapie edukacji”.
18.102016
Spotkanie otwarte dla uczniów z doradztwa zawodowego
Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pszczyńskiego w dniu 20 października o godz. 14:30 – 16:30 na spotkanie
19.052016
Test MOXO - nowa oferta diagnostyczna
Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży "Omnibus"nasza poradnia wzbogaciła się o test komputerowy do diagnozy dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD).
18.042016
Zaproszenie dla nauczycieli historii
Zapraszamy nauczycieli historii na spotkanie sieci współpracy i samokształcenia, które odbędzie się 28 kwietnia 2016 r. o godz. 14.00.
17.022016
PPP w Pszczynie informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad prawnych
Informacja o możliwości skorzystania z darmowych porad prawnych
02.022016
Zaproszenie do szkół i przedszkoli
ZAPROSZENIE DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
16.092015
Przesiewowe badanie słuchu i wzroku
Podobnie jak w latach ubiegłych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oferuje bezpłatne przesiewowe badania słuchu i wzroku.
9.072015
Nabór na stanowisko urzędnicze
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze głównej księgowej w wymiarze 1 etatu.
24.062015
Indywidualna Stymulacja Słuchu dr K. Johansena IAS
Z przyjemnością informujemy, że od września 2015 roku Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pszczynie rozszerzyła swoje usługi o trening słuchowy dr Kjelda Johansena.
24.062015
Doradztwo zawodowe jako długotrwały proces
Współczesny system orientacji i poradnictwa zawodowego opiera się na udzielaniu pomocy i wsparcia w kształtowaniu odpowiednich postaw ludzi do planowania kariery w warunkach dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.
09.122015
Informacja
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna informuje, że przeznacza do sprzedaży środki majątku, które są w złym stanie technicznym, zostały uszkodzone i/lub zużyte oraz utraciły swoją przydatność na skutek długotrwałego i intensywnego użytkowania.
7.052015
Informacja o wynikach wyboru
Informacja o wynikach wyboru wykonawcy publikacji tekstowej pt. POWIATOWY PROGRAM WSPOMAGANIA PLACÓWEK EDUKACYJNYCH Z TERENU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO (PPWP).
23.042015
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert na „OPRACOWANIE POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA PLACÓWEK EDUKACYJNYCH” (PPWP) w ramach projektu realizowanego przez Zamawiającego pn. „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego – Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie: 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
10.022016
Zaproszenie dla nauczycieli historii szkół powiatu pszczyńskiego
Zapraszamy nauczycieli historii na spotkanie informacyjno-diagnostyczne sieci współpracy i samokształcenia, które odbędzie się 3 marca 2016 r. o godz. 14.00
5.032015
Badanie gotowości szkolnej
W dniu 25 kwietnia 2015 r. (sobota) w godzinach od 8:00 do 12:00 odbędzie się dzień otwarty dla dzieci przedszkolnych pod kątem sprawdzenia gotowości szkolnej.
20.012015
Wyniki przetargu
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pszczynie uprzejmie informuje o wynikach wyboru najkorzystniejszych ofert wykonawców w ramach prowadzonego postępowania przetargu nieograniczonego na realizację zadania:
23.122014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania: Realizacja usług edukacyjnych w roku 2015 dla szkół i przedszkoli biorących udział w projekcie pn. Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego – Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli - EDYCJA II
18.122014
Wyniki przetargu
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pszczynie uprzejmie informuje o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy w ramach prowadzonego postępowania przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Realizacja usług edukacyjnych w szkołach i przedszkolach biorących udział w projekcie pn. „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego – Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli” dla Części zamówienia nr 1, 2 oraz 8.
15.122014
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
dotyczy postępowania przetargowego: Realizacja usług edukacyjnych w szkołach i przedszkolach biorących udział w projekcie pn. „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego – Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli” dla części zamówienia nr 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10.
5.122014
Wyniki przetargu
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pszczynie uprzejmie informuje o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy w ramach prowadzonego postępowania przetargu nieograniczonego na realizację zadania
25.112014
UWAGA! Zmiana ogłoszenia i dokumentacji w przetargu nieograniczonym
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie informuje uprzejmie zainteresowanych wykonawców, że wprowadzono zmianę terminu na składanie ofert na na realizację zadania: Realizacja usług edukacyjnych w szkołach i przedszkolach biorących udział w projekcie pn. „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego – Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli”
21.112014
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pszczynie ogłasza przetarg nieograniczony
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania: Realizacja usług edukacyjnych w szkołach i przedszkolach biorących udział w projekcie pn. „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego – Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli”
20.112014
Informacja o wynikach wyboru usługodawcy na realizację usługi cateringowej
W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru usługodawcy na realizację usługi cateringowej (organizacja przerw kawowych) dla uczestników zajęć edukacyjnych w ramach Rocznych Planów Wspomagania realizowanych w ramach projektu „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego – Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli” na podstawie analizy nadesłanych ofert do realizacji usługi wybrano firmę:
10.112014
Zaproszenie do składania ofert
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie zaprasza do składania ofert na realizację usługi cateringowej (organizacja przerw kawowych) dla uczestników zajęć edukacyjnych w ramach Rocznych Planów Wspomagania
07.102014
Doradztwo zawodowe
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pszczynie w roku szkolnym 2014/2015 objęła opieką z zakresu doradztwa zawodowego także szkoły podstawowe.
12.092014
Wyniki przetargu
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pszczynie uprzejmie informuje o wynikach wyboru najkorzystniejszych ofert wykonawców w ramach prowadzonego postępowania przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji w roku szkolnym 2014/2015 w Projekcie pn. „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego – Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli”.
11.092014
Ogólnopolski Tydzień Kariery
Tegoroczny Ogólnopolski Tydzień Kariery odbędzie się w dniach 20 - 25 października 2014 r. pod hasłem: Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?
11.092014
Trening Umiejętności Wychowawczych
Trening Umiejętności Wychowawczych - grupa dla rodziców chcących poszerzyć swoje kompetencje rodzicielskie, wzmocnić się w roli rodzica, uzyskać wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
10.092014
Akademia uczuć
Trwa nabór do grup terapeutycznych „Akademia uczuć’ - grupa dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, dla dzieci z klas I - III oraz IV- VI.
10.092014
Zaproszenie na Konferencję "Z dysleksją przez całe życie"
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie i Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży "Omnibus" zapraszają na Konferencję "Z dysleksją przez całe życie", która odbędzie się w budynku Starostwa Pszczyńskiego.
10.092014
Informacja o wynikach wyboru usługodawcy na realizację usługi cateringowej
W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru usługodawcy na realizację usługi cateringowej (organizacja przerw kawowych) dla uczestników sieci współpracy i samokształcenia prowadzonych w projekcie „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego – Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli” na podstawie analizy nadesłanych ofert do realizacji usługi wybrano firmę:
4.092014
Zaproszenie do składania ofert
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie zaprasza do składania ofert na realizację usługi cateringowej (organizacja przerw kawowych) dla uczestników sieci współpracy i samokształcenia prowadzonych w projekcie pn. „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego – Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3.092014
Wyniki przetargu
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pszczynie uprzejmie informuje o wynikach wyboru najkorzystniejszych ofert wykonawców w ramach prowadzonego postępowania przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji w roku szkolnym 2014/2015 w Projekcie pn. „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego – Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli”.
02.092014
Zapisy na EEG Biofeedback
Zasady przyjęcia pacjentów oraz prowadzenia zajęć indywidualnych metodą EEG Biofeedback
25.082014
Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Pszczynie poniżej prezentuje wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczony na realizację zadania:
22.082014
Informacja o wynikach rekrutacji do projektu 3.5 POKL Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego – Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2014/2015
18.07.2014 r. zakończono przyjmowanie zgłoszeń szkół/przedszkoli do projektu na rok szkolny 2014/2015. W terminie naboru wpłynęło 19 zgłoszeń. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu i Regulaminem rekrutacji do projektu przyjęto wszystkie zgłoszone placówki, w tym 10 szkół podstawowych, 3 gimnazja, 3 przedszkola, 3 szkoły ponadgimnazjalne.
20.082014
Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Pszczynie ogłasza przetarg nieograniczony
Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Pszczynie ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania: Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) w roku szkolnym 2014/2015 w Projekcie pn. „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego – Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli”
9.062014
Sprawozdanie z Konferencji
Dnia 4 czerwca Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli gościła w ramach projektu Comenius Regio nauczycieli ze Słowacji. W ramach spotkania zorganizowano konferencję poświęconą Centralnym Zaburzeniom Przetwarzania Słuchowego.
6.062014
REKRUTACJA PLACÓWEK EDUKACYJNYCH DO PROJEKTU UNIJNEGO 3.5 POKL
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie działając z upoważnienia Starosty Pszczyńskiego serdecznie zaprasza placówki oświatowe z terenu powiatu pszczyńskiego do udziału w projekcie: ,,Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego – Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli” w roku szkolnym 2014/2015
6.032014
Dzień Otwarty
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie zaprasza rodziców na Dni Otwarte dla dzieci przedszkolnych.
21.012014
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista/Specjalistka ds. rozliczeń w projekcie
15.012014
Zapraszamy do udziału w pracach Sieci Współpracy i Samokształcenia
Realizator projektu tj. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie zaprasza pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych z terenu powiatu pszczyńskiego do udziału w pracach następujących sieci:
12.012014
Szkolenie dla nauczycieli przedszkoli
18 listopada 2013 r. w PPP w Pszczynie odbyło się szkolenie dla nauczycieli przedszkoli wdrażające narzędzie do diagnozy rozwoju dziecka - BATERIA . Szkolenie to spotkało się z dużym zainteresowaniem
19.12 2013
Ulotka dla rodziców dziecka niepełnosprawnego
Narodziny dziecka niepełnosprawnego lub pojawienie się niepełnosprawności dziecka w kolejnych latach jego życia, są zawsze trudnym doświadczeniem dla całej rodziny
19.122013
Poszukujemy psychologa
W związku z planowaniem objęcia mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego całodobowym wsparciem psychologicznym w zakresie interwencji kryzysowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje psychologów przeszkolonych w zakresie interwencji kryzysowej zainteresowanych udzielaniem takiego wsparcia osobom potrzebującym
18.112013
Wydłużony termin naboru na koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia
W związku z realizacją przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Pszczynie projektu unijnego pn. Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego – Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli”
02.122013
Przedłużenie terminu naboru do projektu
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pszczynie zaprasza pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych z terenu powiatu pszczyńskiego do udziału w pracach
15.112013
Grupa Wsparcia dla rodziców
Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na grupę wsparcia, spotkania grupy odbywają się co drugi wtorek miesiąca, o godzinie 16.00. Jeśli jesteś rodzicem i chcesz porozmawiać o swoich radościach, sukcesach, a także trudnościach w relacji z dzieckiem, zapraszamy do udziału w zajęciach naszej grupy. Konieczne zgłoszenie telefoniczne chęci udziału w sekretariacie poradni.
4.112013
Ogłoszenie o naborze na koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia
W związku z realizacją przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Pszczynie projektu unijnego pn. Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego
20.102013
Ważne informacje dla przedszkoli
W bieżącym roku szkolnym w ramach zadania udzielenia wszechstronnej pomocy i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli z terenu powiatu pszczyńskiego, zaplanowano wiele form działań skierowanych do nauczycieli, rodziców i dzieci organizowanych zarówno na terenie poradni, jak i bezpośrednio na terenie przedszkoli.
14.102013
OTK już po raz piąty!
Rok 2013 jest szczególnie ważny - Ogólnopolski Tydzień Kariery odbędzie się już po raz piąty w dniach 14 - 20 październik br. Tegoroczne hasło: Odkryj talenty swojego dziecka kieruje działania w stronę resortu edukacji, ale nie tylko.
4.102013
Informacja o wynikach rekrutacji do projektu 3.5 POKL Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego – Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli
Wyniki pierwszego naboru do projektu ,,Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego – Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli”
3.102013
Ogólnopolski Tydzień Bezpłatnych Konsultacji z Zakresu Integracji Sensorycznej (OTBK SI)w Pszczynie
Powiatowy Zespół Szkół nr 3 Specjalnych i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pszczynie we współpracy z Pracownią Terapeutyczną Dorotka oraz Gabinetem Psychologicznym i SI zapraszają na bezpłatne konsultacje z zakresu integracji sensorycznej.
25.092013
Spotkanie Dyrektorów Przedszkoli i Zespołów Szkolno – Przedszkolnych w Powiecie Pszczyńskim
1 października (wtorek) o godzinie 12 00 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pszczynie odbędzie się Spotkanie Dyrektorów Przedszkoli i Zespołów Szkolno – Przedszkolnych w naszym powiecie.
16.092013
Zaproszenie dla placówek oświatowych
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie działając z upoważnienia Starosty Pszczyńskiego serdecznie zaprasza placówki oświatowe z terenu powiatu pszczyńskiego do udziału w projekcie: ,,Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego – Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli”
9.092013
Oferta współpracy do realizacji w ramach kontraktowania usług w roku szkolnym 2013/2014
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Pszczynie przedstawia Państwu ofertę współpracy do realizacji w ramach kontraktowania usług w roku szkolnym 2013/2014.
6.092013
Zaproszenie na spotkanie doradców zawodowych
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pszczynie zaprasza doradców zawodowych, na spotkanie w związku z planowanym w dniach 14- 20 października 2013 roku Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pszczynie zaprasza doradców zawodowych, na spotkanie w związku z planowanym w dniach 14- 20 października 2013 roku Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.
5.092013
Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. rozliczeń
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: "SPECJALISTA/SPECJALISTKA ds. ROZLICZEŃ W PROJEKCIE"
5.092013
Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. administracyjnych
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: "SPECJALISTA/SPECJALISTKA ds. ADMINISTRACYJNYCH I MONITORINGU W PROJEKCIE"
5.092013
Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownik
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: "KIEROWNIK/KIEROWNICZKA BIURA PROJEKTU UNIJNEGO"
27.062013
Sprawozdanie z projektu „Mam, potrafię, osiągnę. Jestem trzeźwy”
Zajęcia przeprowadzone zostały na terenie Publicznego Gimnazjum nr 2 w Pszczynie, w jednej z klas trzecich.
11.092014
Konferencja na temat dysleksji
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna i Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży "Omnibus" zapraszają psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów i nauczycieli na konferencję "Z dysleksją przez całe życie ".
27.062013
Sprawozdanie z przesiewowych badań słuchu prowadzonych przez pracowników PPPED w Pszczynie w roku szkolnym 2012/13
Problem ze słuchem może pojawić się u dziecka w każdym wieku, nagle lub stopniowo, pozostając w wielu przypadkach niezauważonym przez rodziców przez dłuższy czas.
27.062013
Mam 6 lat, idę do szkoły
Drodzy Rodzice! Ministerstwo w bieżącym roku szkolnym pozwoliło Państwu zdecydować o podjęciu nauki przez Wasze dziecko w wieku sześciu lat.

« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie