AGATA ŚNIEG, psycholog, logopeda

Ukończone studia:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii - kierunek: psychologia; specjalność: psychologia kliniczna człowieka dorosłego
 • Studia podyplomowe: Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny; kierunek: logopedia

Kursy kwalifikacyjne:

 • Kurs kwalifikacyjny dla trenerów prowadzących szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze i rodziny pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” Bytom

Kursy  doskonalące i szkolenia:

 • Kurs „Interwencja kryzysowa w rodzinie” Centrum Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej  w Warszawie,
 • Uprawnienia diagnostyczne - Skala Inteligencji Stanford-Binet 5,
 • Kurs "Interwencja kryzysowa",
 • Kurs „Profilaktyka i pomoc dziecku i rodzinie – ofiarom przemocy seksualnej” Niepubliczna placówka Doskonalenia Nauczycieli „Abakus” Ruda Śląska
 • „Diagnoza i podstawy psychokorekcji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży” Fundacja „Gniazdo”, Katowice
 • Kurs „ Doskonalenie umiejętności komunikowania się w procesie wychowawczym”
 • Kurs „ Jak wychowywać do samodzielności i odpowiedzialności” „Metis” Katowice
 • Kurs „ Indywidualny kontakt z klientem- terapia bez oporu” WOM, Bielsko Biała
 • Szkolenie „ Mediacja jako forma rozwiązywania konfliktów”
 • Szkolenie „ Praca z dzieckiem nadpobudliwym”
 • Szkolenie „ Dziecko z zespołem ADHD”
 • Szkolenie „ Zaburzenia adaptacyjne- osobowość a stres” Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
 • Szkolenie „ Zaburzenia cech osobowości- nerwice, psychozy, choroby psychiczne”
 • Certyfikat Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji,
 • I inne liczne warsztaty i kursy doskonalące

Zadania realizowane w poradni:

 • prowadzenie badań psychologicznych dzieci i młodzieży, oraz dokonywanie kwalifikacji do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, profilaktyczno - wychowawczej, opieki, kształcenia specjalnego i resocjalizacji,
 • diagnoza i terapia dzieci z problemami emocjonalnymi, wychowawczymi i psychosomatycznymi w wieku szkolnym,
 • diagnoza dzieci pod kątem nadpobudliwości psychoruchowej,
 • terapia indywidualna dzieci z problemami adaptacyjnymi i separacyjnymi, lękami, problemy w zachowaniu,
 • prowadzenie zajęć terapeutycznych grupowych dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi,
 • prowadzenie zajęć terapeutycznych grupowych dla dzieci z niską samooceną,
 • prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców zastępczych, adopcyjnych,
 • prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci z problemami wychowawczymi,
 • współprowadzenie grupy wsparcia dla szkolnych doradców zawodowych,
 • wsparcie i konsultacje dla rodziców,
 • współpraca ze środowiskiem,
 • szkolenia i warsztaty dla nauczycieli.

« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie