Sprawozdanie z projektu „Mam, potrafię, osiągnę. Jestem trzeźwy”

Sprawozdanie z projektu „Mam, potrafię, osiągnę. Jestem trzeźwy”

Zajęcia przeprowadzone zostały na terenie Publicznego Gimnazjum nr 2 w Pszczynie, w jednej z klas trzecich. Przeprowadził je psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne w Pszczynie. Odbyły się one w maju i czerwcu. Osobami, które wsparły przedsięwzięcie pod kątem organizacyjnym byli: dyrektor szkoły oraz psycholog szkolny. Przedsięwzięcie odbyło się przy wykorzystaniu środków pieniężnych z budżetu ochrony zdrowia Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Miało miejsce pięć spotkań, które merytorycznie podporządkowane były celowi nadrzędnemu programu. Cel ten obejmował wykształcenie postawy trzeźwego funkcjonowania oraz uświadomienie i wzmocnienie silnych stron uczniów. Spotkanie prowadzone były metodą warsztatu psychologicznego, obejmującą pracę na procesie grupowym oraz wykorzystanie aktywności własnej grupy. Założone cele zostały w dużej mierze osiągnięte. W związku z dużym zainteresowaniem oraz pozytywnym odzewem szkoły, w kolejnym latach planowane jest powtórzenie tego typu projektu.


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie