WIESŁAWA KLOC, logopeda, pedagog

Ukończone studia:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek: nauczanie początkowe

 • Podyplomowe Studium Logopedii i Glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego

 • Interdyscyplinarne Studia Podyplomowe z Przyrody i Ekologii — Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące:

 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Wdrożenie powszechnych badań przesiewowych słuchu u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym ” zorganizowanym przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu,

 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji,

 • Certyfikat ukończenia szkolenia „Efektywny nauczyciel”- zorganizowanym przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia „ABAKUS”,

 • Szkolenie „Wczesna profilaktyka trudności szkolnych u dzieci”,

 • Szkolenie „Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej” zorganizowanym przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia „ABAKUS”.

Zadania realizowane w poradni dla dzieci:

Badania diagnostyczne:

 • diagnoza logopedyczna wad wymowy u dzieci i młodzieży,

 • przesiewowe badania słuchu

Terapia indywidualna:

 • terapia logopedyczna indywidualna,

 • terapia grupowa

- stymulacja rozwoju mowy,

- trening słuchowy dzieci

inne formy pomocy:

 • porady, konsultacje,

- pedagogizacja i przekazywanie porad dla rodziców, konsultacje

- konsultacje dla nauczycieli

 • opieka nad praktykami studenckimi


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie