EWA KUŚKA, neurologopeda, oligofrenopedagog, specjalista wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta IAS Johansen, Provider Aktywnego Treningu Słuchowego Neuroflow, certyfikowany specjalista diagnozy i terapii zaburzeń miofunkcjonalnych

Ukończone studia:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii - kierunek pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny, Podyplomowe Studium Logopedii i Glottodydaktyki z Terapia Pedagogiczną – kierunek Logopedia,

 • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny Instytut Filologii Polskiej – specjalizacja Neurologopedia

 • Dolnośląska Wyższa Szkoła Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Wrocław , Podyplomowe Studia - specjalizacja Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka

 

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące:

 • Teoria i praktyka EEGBiofeedback w neuropsychoterapii – kurs kwalifikacyjny,

 • Oligofrenopedagogika - kurs kwalifikacyjny,

 • Szkolenie Johansen Indywidualna Stymulacja Słuchu: Kurs wprowadzający Johansen IAS;

 • Prowider  Neuroflow - diagnostyka i rehabilitacja zaburzeń przetwarzania słuchowego APD;

 • Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych – kurs kwalifikacyjny,

 • Podyplomowe Studium Specjalizacyjne w zakresie emisji i higieny głosu – kurs kwalifikacyjny,

 • Certyfikowany specjalista diagnozy i terapii zaburzeń miofunkcjonalnych,
 • Oral Placement Speech Disorders – Assessment and Program Plan Development – Zaburzenia ustno-motoryczne diagnoza i tworzenie planu terapii,

 • Integracja odruchów twarzy wg metody dr Swietłany Masgutowej,

 • Wczesna diagnostyka i wspomaganie rozwoju dziecka ryzyka z zastosowaniem metody Castillo Moralesa,

 • Wczesna profilaktyka trudności szkolnych u dzieci – praca z odruchami dziecięcymi i neurofizjologiczne metody terapii,

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna pacjentów ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych,

 • Formy usprawniania komunikacji dziecka z upośledzeniem umysłowym. Komunikacja alternatywna i komunikacja totalna,

 • Wspomaganie rozwoju mowy dziecka harmonijnie rozwijającego się i z zespołem Downa,

 • Stymulacja rozwoju sensorycznego dzieci – czucie i równowaga,

 • Ontogeneza motoryczna dziecka i jego rozwój odruchowy,

 • Aktywne metody pracy z małym dzieckiem,

 • Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku 0 -12 lat,

 • Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio i sześcioletnich – Bateria5/6,

 • Metoda Dobrego Startu,

 • Podstawowe zabagnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem,

 • Specjalistyczny Program Diagnostyki i Terapii Sensor-Komplex,

 • Kocham czytać – symultaniczno-sekwencyjna metoda wczesnegi czytania,

 • Certyfikat Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji,

 • Warsztaty Kliniczne Akademii Neuroterapii Certyfikowanego Programu Doskonalenia Zawodowego Neuroterapeutów,

Zadania realizowane w poradni dla dzieci:

 • diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy i języka – brak mowy, opóźnienia w rozwoju mowy, dyslalia, rozszczep wargi i/lub podniebienia, jąkanie wczesnodziecięce i inne,

 • diagnoza i terapia zaburzeń kompetencji językowych w przebiegu chorób neurologicznych u dzieci w tym – alalia, afazja, dysartria, dysfagia, mózgowe porażenie dziecięce, oligofazja, całościowe zaburzenia rozwoju autyzm i zespół Aspergera, i inne,

 • wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka w tym dziecka z ryzyka okołoporodowego,

 • wspomaganie rozwoju mowy dziecka w przebiegu opóźnień w nabywaniu kompetencji komunikacyjnych u dzieci z prawidłowym rozwojem psychoruchowym z izolowanym ORM,

 • diagnoza i terapia odruchów orofacjalnych,

 • diagnoza i terapia zaburzeń funkcji pokarmowych – połykanie, gryzienie, żucie ,

 • diagnoza nieprawidłowości w budowie i rozwoju narządów artykulacyjnych,

 • przesiewowe badania percepcji słuchowej z zastosowaniem programu multimedialnego „Słyszę”, percepcji wzrokowej „Widzę” oraz mowy „Mówię”,

 • prowadzenie grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami mowy i integracji sensomotorycznej „Logomaluchy” - program autorski,

 • konsultacje dla nauczycieli i rodziców dotyczące profilaktyki oraz zaburzeń w rozwoju mowy i języka u dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodszym wieku szkolnym,

 • prowadzenie warsztatów tematycznych oraz pogadanek dla rodziców i nauczycieli w zakresie profilaktyki oraz zaburzeń w rozwoju mowy i języka u dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodszym wieku szkolnym

 • prowadzenie diagnozy i terapii Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen,

 • Neuroflow - diagnostyka i rehabilitacja zaburzeń przetwarzania słuchowego APD.

« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie