KAMILA WANOT, psycholog, terapeuta SI

Ukończone studia:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek psychologia, specjalność wychowawczo – kliniczna.

 

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące::

 • Kurs II stopnia diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej,

 • Szkolenie uprawniające do korzystania z wystandaryzowanego narzędzia do diagnozy funkcjonalnej dzieci w wieku od 1 miesiąca do 9 roku życia (Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego - KORP),

 • Kurs diagnozy i terapii funkcji wzrokowych,

 • Uprawnienia diagnostyczne  - Skala Inteligencji Stanford-Binet 5,

 • Szkolenie - Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce - Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP,

 

Zadania realizowane w poradni:

 • prowadzenie badań psychologicznych dzieci i młodzieży, oraz dokonywanie kwalifikacji do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, profilaktyczno - wychowawczej, opieki, kształcenia specjalnego i resocjalizacji,

 • diagnoza pod kątem wczesnego wspomagania rozwoju i dojrzałości szkolnej,

 • diagnoza Integracji Sensorycznej,

 • diagnoza problemów emocjonalnych, wychowawczych i psychosomatycznych w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,

 • prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym z problemami emocjonalnymi wraz rodzicami Iskierki,

 • współprowadzenie zajęć edukacyjnych grupowych dla dzieci w wieku przedszkolnym
  z deficytami rozwojowymi Metoda dobrego startu,

 • wsparcie i konsultacje dla rodziców,

 • współpraca ze środowiskiem,

 • szkolenia i warsztaty dla nauczycieli.


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie