BOGUSŁAWA FRANKOWSKA, psycholog, tyflopedagog, terapeuta

Ukończone studia:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek psychologia,

 • Studia podyplomowe z zakresu tyflopedagogiki W Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące:

 • Dziecko z FAS w diagnostyce i pomocy psychologicznej - szkolenia organizowane przez PARPA w Warszawie prowadzone przez Krzysztofa Liszcza, konferencje organizowane co roku przez M. Klecką i Stowarzyszenie Rodzicielstwa zastępczego ww Lędzinach, Teresę Szumiło,

 • Zastosowanie sztuki w rozwoju dziecka z obniżoną sprawnością intelektualną

 • Terapia bajką i praca metaforą

 • Pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi, z ADHD, Zespołem Aspergera,

 • Dopalacze – legalne narkotyki- szkolenie na temat profilaktyki narkomanii XXI wieku,

 • Kurs Szkoła dla Rodziców i Wychowawców,

 • Kurs terapii dzieci z zaburzeniami lękowymi,

 • Kurs terapii dzieci moczących się i ich rodzin,

 • Terapia Stresu Pourazowego

 • Terapia dzieci w sytuacji rozwodu rodziców

 • I inne liczne warsztaty i kursy doskonalące.

Zadania realizowane w poradni:

 • prowadzenie badań psychologicznych dzieci i młodzieży, oraz dokonywanie kwalifikacji do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, profilaktyczno - wychowawczej, opieki, kształcenia specjalnego i resocjalizacji,

 • diagnoza i terapia dzieci z problemami emocjonalnymi, wychowawczymi i psychosomatycznymi w wieku szkolnym,

 • terapia indywidualna z dziećmi z problemami adaptacyjnymi i separacyjnymi, lękami, problemy w zachowaniu, moczeniem nocnym,

 • współprowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, problemami w nauce i relacjach rówiesniczych, z małym poczuciem własnej wartości,( grupa dla dzieci gimnazjalnej oraz dzieci z klas 4-6), w sytuacji rowodu rodziców

 • wsparcie i konsultacje dla rodziców,

 • współpraca ze środowiskiem,

 • szkolenia i warsztaty dla nauczycieli.


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie