KATARZYNA MUSZIK, pedagog, surdopedagog, Provider Aktywnego Treningu Słuchowego metodą Neuroflow®, terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen

Ukończone studia:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńcza – wychowawcza

 • Studia podyplomowe z zakresu Diagnozy, terapii pedagogicznej i profilaktyki społecznej w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej.

 

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące:

 • Studium pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce. Model pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce,

 • Provider Indywidualnej Stymulacji Słuchu (IAS) Johansen,

 • Provider  Neuroflow,

 • Baterie metod diagnozy przyczyn trudności szkolnych dzieci.

 • Diagnoza problemów ucznia warunkiem skuteczności działań profilaktyczno- wychowawczych.

 • Strategia postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole.

 • Szkolenia dotyczące Zespołu Aspergera

 • Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania.

 • Problem współczesnych uzależnień.

 • Pedagogika zabawy w psychoedukacji i profilaktyce.

 • Dziecko w sytuacji rozwodu rodziców.

 • Autoprezentacja. Techniki walki ze stresem. Zarządzanie konfliktem.

 • I inne liczne warsztaty i kursy doskonalące

 

Zadania realizowane w poradni:

 • prowadzenie badań pedagogicznych dzieci i młodzieży, opiniowanie oraz dokonywanie kwalifikacji do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, profilaktyczno - wychowawczej, opieki, kształcenia specjalnego i resocjalizacji,

 • zajęcia terapii pedagogicznej dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce,

 • współprowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, problemami w nauce i relacjach rówieśniczych, z małym poczuciem własnej wartości,( grupa dla dzieci gimnazjalnej oraz dzieci z klas IV- VI szkoły podstawowej), dzieci i młodzieży w sytuacji rozwodu rodziców,

 • Neuroflow - diagnostyka i rehabilitacja zaburzeń przetwarzania słuchowego APD;

 • prowadzenie diagnozy i terapii Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen;

 • wsparcie i konsultacje dla rodziców,

 • współpraca ze środowiskiem,

 • zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży gimnazjalnej na terenie szkoły,

 • szkolenia i warsztaty dla nauczycieli.


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie