DOROTA POPIELARZ, pedagog, surdopedagog, terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen

Ukończone studia:

 • Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki specjalnej

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, filia w Katowicach, kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna

 • Studia podyplomowe w zakresie Surdopedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - studia podyplomowe, surdopedagogika

 

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące::

 • Prowider Indywidualnej Stymulacji Słuchu (IAS) Johansen,
 • Provider  Neuroflow - diagnostyka i rehabilitacja zaburzeń przetwarzania słuchowego APD,
 • Szkolenie Badania przesiewowe narządów zmysłów zorganizowanym przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,

 • Cykl szkoleń dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji,

 • Kurs języka migowego I-go stopnia,

 • Kurs - Trening Umiejętności Społecznych (TUS),
 • Kurs doskonalący Kształcenie i doskonalenie interdyscyplinarnych grup pracujących z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym, demoralizacją i przestępczością ze szczególnym uwzględnieniem interwencji kryzysowej w rodzinie

 • Kurs dr Thomasa Gordona Trening Skutecznego Nauczyciela

 • Diagnoza i terapia ręki - Centrum Kształcenia "Dobra Kadra", Warszawa

 • I inne liczne warsztaty i kursy doskonalące

Zadania realizowane w poradni:

 • diagnoza Padagogiczna dzieci niedosłyszacych i słabosłyszących, specyficznych trudności w uczeniu się: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia i innych przyczyn niepowodzeń szkolnych; trudności w opanowaniu materiału programowego,

 • przesiewowe badania słuchu na terenie poradni oraz szkół,

 • terapia pedagogiczna indywidualna,

 • terapia pedagogiczna grupowa dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Z ortografią przez życie,

 • terapia pedagogiczna grupowa dla uczniów z osłabioną koncentracją uwagi, deficytem uwagi Skoncentruj się,

 • terapia pedagogiczna grupowa dla dzieci nie radzących sobie z emocjami, zachowaniem Złość pod kontrolą

 • terapia pedagogiczna grupowa dla dzieci z osłabioną percepcją słuchową i nie tylko Usłyszeć i zrozumieć świat,

 • terapia pedagogiczna grupowa dla uczniów z osłabioną motywacją do nauki Rusz się i ucz się

 • indywidualna pedagogizacja rodziców,

 • prelekcje dla rodziców na terenie szkół,

 • szkolenia Rad Pedagogicznych,

 • porady, konsultacje,

 • opieka pedagogiczna nad szkołami według ustaleń,

 • współpraca ze środowiskiem lokalnym,

 • opiekun praktyk studenckich.


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie