ALEKSANDRA KOWALSKA, surdopedagog

Ukończone studia:

  • Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach, kierunek: Pedagogika Specjalna z Informatyką, specjalność: Surdopedagogika

  • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, kierunek: Pedagogika specjalna, specjalność: Surdopedagogika

  • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika wczesnoszkolna

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące:

-        Kurs: języka miganego dla nauczycieli o profilu ogólnym – poziom III;

-        Kurs: Komunikacja interpersonalna terapią Gestalt,

-        Kurs: Główne założenia, istota i wartości pedagogiki Celestyna Freineta;

-        Kurs: Alternatywna metoda nauki czytania i pisania- glottodydaktyka prof. B. Rocławskiego;

-        Kurs: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne- poziom I;

-        Kurs: Ryzyko dyskalkuli rozwojowej uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej – metody I narzędzia;

-        Warsztat: Profilaktyka i terapia uzależnień. Motywowanie osoby uzależnionej do terapii;

-        Warsztat: Cztery Pory Roku- pedagogika zabawy w integrowaniu dzieci i młodzież- KLANZA;

-        Warsztat: Uczymy się bawiąc w przedszkolu i szkole- KLANZA;

-        Warsztat: Techniki antystresowe z wykorzystaniem pedagogiki zabawy i terapii Gestalt;

Zadania realizowane w poradni:

Diagnoza pedagogiczna dzieci i młodzieży:

  • diagnoza dzieci ze specyficznymi trudności w uczeniu się;

  • diagnoza ryzyka dyskalkuli rozwojowej uczniów szkoły podstawowej,

  • szkolenie uprawniające do korzystania z wystandaryzowanego narzędzia do diagnozy funkcjonalnej dzieci w wieku od 1 miesiąca do 9 roku życia (Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego - KORP).

Terapia pedagogiczna dzieci:

  • terapia pedagogiczna dzieci z ryzykiem dysleksji rozwojowej;

  • terapia pedagogiczna dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie