MARYLA CYGAN - psycholog, pedagog, oligofrenopedagog, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pszczynie

Ukończone studia:

 • Studium nauczycielskie w Raciborzu, w zawodzie nauczyciela szkoły podstawowej w specjalności Nauczanie Początkowe,

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna,

 • Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej - oligofrenopedagogiki

 • Studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania „Menadżer w Oświacie”,

 • Studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej,

 • Studia podyplomowe z zakresu finansów i bankowości,

 • Studia podyplomowe z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości w szkole,

 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, kierunek psychologia, specjalność Psychologia kliniczna i osobowości.

 

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące:

 • Kurs „Praca pedagoga w szkole ponadgimnazjalnej”,

 • Kurs „Techniki negocjacyjne stosowane w komunikacji ze stronami przy porozumieniu w rozbieżności interesów i zażegnaniu konfliktu”,

 • Kurs „Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat”,

 • Uprawnienia diagnostyczne Skala Inteligencji Stanford-Binet 5,
 • Kurs Terapii EEG Biofeedback – I stopień, II stopień

 • Kurs I i II stopnia SI
 • Szkolenie „Zadania dyrektora w świetle nowego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym”,

 • Lider zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

 • Szkolenie „Procedury Wsparcia i Pomocy Psychologicznej w Wypadkach Masowych i Katastrofach”,

 • Forma doskonalenia zawodowego nt. „Przygotowania członków zespołów orzekających poradni psychologiczno – pedagogicznych do roli liderów”,

 • Kurs „Ekspert w dziedzinie awansu zawodowego nauczycieli”,

 • Szkolenie uprawniające do korzystania z wystandaryzowanego narzędzia do diagnozy funkcjonalnej dzieci w wieku od 1 miesiąca do 9 roku życia (Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego - KORP).

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Ekspert z listy MEN w dziedzinie awansu zawodowego nauczycieli,

 • Egzaminator OKE w zawodach technik ekonomista, technik handlowiec.

 

Zadania realizowane w poradni:

 • konsultacje z rodzicami, nauczycielami,

 • współpraca z dyrektorami szkół oraz pedagogami szkolnymi w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej - kontraktowanie działań na terenie placówki,

 • współpraca ze środowiskiem  w zakresie realizacji zadań statutowych poradni,

 • szkolenia Rad Pedagogicznych,

 • interwencja w środowisku,

 • profilaktyka,

 • przewodniczący Zespołu Orzekającego.


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie