Warsztaty dla nauczycieli, logopedów, rad pedagogicznych

Oferta na rok 2010-2011

Lp Tytuł Odbiorca Tematyka zajęć, cele i metody Czas trwania zajęć Osoba prowadząca
1. Wspomaganie rozwoju mowy dziecka N-le przedszkoli, szkół, logopedzi Warsztaty w oparciu o metodę symultaniczno-sekwencyjną J. Cieszyńskiej - Wczesne czytanie 4 godz. - w poradni, w szkole, w p-lu E. Kuśka, neurologop.
2. Logozabawy i logobajeczki w codzienne aktywności małego dziecka N-le przedszkoli, szkół, logopedzi Warsztat - wskazanie metod, form stymulujących rozwój mowy w połączeniu z ruchem 4 godz. - w poradni, w szkole, w p-lu E. Kuśka
3. Profilaktyka logopedyczna jako element zapobiegania dysleksji rozwojowej N-le przedszkoli, szkół, logopedzi Waesztat - wskazanie form i metod pracy z dziećmi zapobiegający zaburzeniom mowy i komunikacji 4 godz. - w poradni, w szkole, w p-lu E. Kuśka
4. Z rodzicem o dziecku - trening umiejętności komunikacyjnych N-le przedszkoli Warsztaty mają na celu wzmocnienie umiejętności i poznanie technik komunikacyjnych w relacji nauczyciel-rodzic, dzięki którym można lepiej osiągnąć sukces w nawiązaniu i prowadzeniu rozmów o dziecku. Konstruktywne przepracowanie sytuacji, które miały miejsce w przeszłości rzutują na obecne kontakty 4 godz. - w poradni, w szkole, w p-lu J. Kruczek, psych.
5. Mam w grupie żywe srebro - metody pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo N-le przedszkoli, szkół Warsztaty - rozróżnianie objawów od problemów z zachowaniem, konieczność rozpoczęcia diagnostyki, metody pracy z dzieckiem z podejrzeniem ADHD na terenie przedszkola 4 godz. - w poradni, w szkole, w p-lu J. Kruczek
6. Wdrażanie małych dzieci do sztuki czytania, profilaktyka dysleksji w oparciu o metodę symultaniczno-sekwencyjną wczesnego czytania J. Cieszyńskiej N-le przedszkoli, szkół, logopedzi Warsztaty - profilaktyka dysleksji w oparciu o metodę symultaniczno-sekwencyjną J. Cieszyńskiej - Wczesne czytanie 4 godz. - w poradni, w szkole, w p-lu R. Polak
7. Rola ruchu w rozwoju dziecka N-le przedszkoli, szkół, logopedzi Warsztaty - profilaktyka dysleksji 3 warsztaty x 4 godz. w poradni R. Polak
J. Wanat
E. Kuśka
8. Profilaktyka wypalenia zawodowego N-le przedszkoli, szkół, placówek Warsztaty - radzenie sobie z przeciążeniem zawodowym, uświadomienie własnych zasobów 2 warsztaty x 4 godz. w poradni J. Wanot
B. Lipniak-Przybyło
9. Dziecko ADHD w szkole, jak pracować z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo w szkole N-le szkół Warsztaty - metody i formy pracy, postępowanie w sytuacjach trudnych, postępowanie z dzieckiem, współpraca z rodzicami 4 godz. w poradni, w szkole B. Żemła, K. Chrąściel
10. Stop agresji N-le szkół Warsztaty - radzenie sobie w sytuacjach konfliktów i agresji w szkole 4 godz. w poradni, w szkole B. Żemła
K. Chrąściel
11. Dysleksja rozwojowa N-le nauczania zintegrowanego Warsztaty - praca z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 4 godz w poradni, w szkole B. Żemła
K. Chraściel
E. Wojciechowska
K. Muszik
12. Kapitanie, mój kapitanie - doskonalenie umiejętności wychowawczych, komunikacyjnych, rozwiązywanie sytuacji problemowych N-le przedszkoli, szkół Warsztaty - wyrabianie, doskonalenie umiejętności w zakresie tworzenia zespołu klasowego, rozwiązywanie sytuacji problemowych 4 godz. w poradni, w szkole E. Wojciechowska
K. Muszik
13. Na moście porozumienia - mediacja jako metoda wspierająca pracę wychowawczą N-le przedszkoli, szkół Warsztaty - rozwiązywanie konfliktów w szkole, aktywne słuchanie, komunikacja 4 godz w poradni, w szkole E. Wojciechowska
K. Muszik
14. Choreoterapia - poczucie własnej wartości i bycie sobą N-le przedszkoli, szkół Warsztaty - poczucie własnej wartości i radość z bycia sobą 4 godz. w poradni B. Lipniak-Przybyło
G. Zatorska
J. Wanot
15. Komunikacja asertywna - umiejętności komunikacyjne w pracy nauczyciela N-le rozpoczynający pracę Warsztaty - radzenie sobie z grupą klasową, komunikacja nauczyciel-rodzic 4 warsztaty x 4 godz. w poradni K. Aleksandrowicz
16. Dopalacze - legalne narkotyki N-le gimnazjum i ponadgimn. Profilaktyka zachowań ryzykownych związanych z tzw. "dopalaczami". 3 godz. B. Frankowska
17. Wychowawca - doradcą Wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy szkolni szkół gimnazjalnych i ponadgimn. Warsztaty szkoleniowe z doradztwa zawodowego (materiały, propozycje zajęć) 3 godz. A.Jaskulska
E.Wojciechowska

« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie