Konkurs Tygodnia Kariery

W tym roku, z ramienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w Powiatowym Tygodniu Kariery pt. „Karier@ z fotela” Planowanie przyszłości zawodowej
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
, w formie konkursu.

 

Zapraszamy do udziału uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej.

 

Proponujemy, by każda ze szkół zrobiła wewnątrzszkolny konkurs, a następnie przesłała do Poradni jedno, najlepsze zgłoszenie wraz z podpisem osoby wykonującej oraz zgodę rodzica / opiekuna prawnego na umieszczenie efektu pracy oraz wizerunku wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz szkoły i klasy danego ucznia/uczennicy na stronie internetowej Poradni oraz fanpage Poradni.

 

Zasady konkursu:

 

Uruchom swoją wyobraźnię i podążaj ku realizacji aspiracji.

 

 1. Napisz własną, 2-3 zdaniową definicję wyrazu ASPIRACJE.

 

 1. Stwórz swój Dyplom aspiracji.

 

Otwórz link do platformy z dyplomami, bądź stwórz własny projekt.

 

https://eduzabawy.com/generatory/dyplomy-online/

 

Na dowolnym szablonie napisz, jakie Ty masz aspiracje – zrób to
w formie dokonanej (czas przeszły, forma dokonana) z datą 25.06.2021r. (ostatni dzień roku szkolnego).

 

 1. Przekaż swoją pracę do Pani/Pana Pedagog w Twojej szkole w formacie pdf.

 

 1. Osobę reprezentującą szkołę prosimy, aby najlepszą pracę, dyplom
  w pdf ze swojej szkoły wraz z załącznikami przesłała na adres poradni: ppped@ppped.pl z dopiskiem „Konkurs Tydzień Kariery 2020”.

 

 1. Porozmawiajcie wspólnie, na godzinie wychowawczej, albo innej, właściwej lekcji, np. z Panią/Panem Pedagog, jakie macie propozycje
  na realizacje swoich aspiracji oraz jakie emocje Wam towarzyszą,
  na myśl o opracowaniu celów oraz przebiegu ich realizacji.

 

Za inspirację „Dyplomu aspiracji” dziękujemy Pani Annie Płoska, autorce 16 pomysłów na wartościowe
i interaktywne zajęcia z doradztwa zawodowego

 

Na najlepsze 2 dyplomy przesłane do nas w nieprzekraczalnym terminie do  28.10.2020 r.

O wyniku konkursu poinformujemy osoby wygrane drogą elektroniczną przez szkołę.

Wyniki zamieszczone zostaną także na stronie internetowej Poradni: www.ppped.pl oraz fanpage Poradni https://www.facebook.com/ppp.pszczyna

 

Zapraszamy,

doradcy zawodowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie,

Katarzyna Wolnarek, Mirosława Kulczyk

 

Klauzula


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie