Doradztwo zawodowe on-line cz. 4. ZDOLNOŚCI – UMIEJĘTNOŚCI – TALENTY

Jest mi niezmiernie miło, że wciąż tu zaglądasz. Mam nadzieję, że wczoraj udało Ci się wypisać wiele umiejętności, które posiadasz i które możesz doskonalić.

Dzisiaj, jak się zapewne domyślasz, ciąg dalszy.

Ładnie zaczyna nam się wszystko łączyć….

Popatrz…

Zaczynaliśmy od rytmu doby, który wyznacza nam poszczególne konieczności, obowiązki i przyjemności. Później skupiliśmy się na zainteresowaniach, następnie umiejętnościach, które łączą się z zainteresowaniami, a dziś zdolności…

ZDOLNOŚCI – to najprościej mówiąc, możliwości szybkiego zdobywania naszych umiejętności; indywidualny potencjał; nasze zasoby poznawcze, np. zdolność koncentracji, uwaga, pamięć, logiczne myślenie.

Analizując literaturę, zdolności mogą być naturalne – czyli wrodzony potencjał danej osoby; złożone - te pozwalają na wykonywanie zadań w konkretnym obszarze aktywności na wysokim poziomie, modelują się pod wpływem edukacji oraz mogą być twórcze – wtedy osoba dostrzega problemy i je rozwiązuje w sposób oryginalny, niespotykany, nowy.

Z kolei zdolności kierunkowe to uzdolnienia. Wybitne uzdolnienia związane są z reguły z określoną dziedziną, np. muzyczną – gra na skrzypcach, sportową – gimnastyka itp..

Szczególny rodzaj uzdolnień nazywamy talentem.

[ZA: Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACH] „To cecha osobowości człowieka zdolnego, która pozwala mu rozwijać uzdolnienia i osiągać coraz wyższy poziom dokonań.”

Podsumowując terminologię.

UMIEJĘTNOŚĆ – ZDOLNOŚĆ – TALENT

Powyższe pojęcia używane są często synonimicznie. Są to pojęcia pokrewne, lecz nie oznaczają tego samego.

[Za Akademią Webinaru (www. akademiawebinaru.pl)]

Umiejętność to biegłość i łatwość w wykonywaniu określonych czynności w związku z ich wielokrotnym powtarzaniem. Zdolność to właściwość psychiczna warunkująca pomyślne wykonanie zadania. Talent to połączenie uzdolnień stwarzających szansę twórczego wykonania zadania na najwyższym poziomie.”

A teraz chwila refleksji nad sobą.

Zapraszam Cię w podróż, w której odkryjesz, w jakich kierunkach Ty wykazujesz szczególne uzdolniania.

Model Inteligencji Wielorakich, zgodnie z którym za chwilę poproszę Cię o wypełnienie testu, opracowany przez Howarda Gardnera, mówi o tym, że każdy z nas posiada potencjał w innym obszarze, np. językowym, matematyczno-logicznym, wizualno-przestrzennym, muzycznym, interpersonalnym, intrapersonalnym (duchowym), kinestetycznym (ruchowym), przyrodniczym.

Wyniki testu, który Ci proponuję nie są oceniające. Pokazują jedynie obszary, w których prawdopodobnie czujesz się lub możesz się poczuć mocny/a. To mogą być Twoje mocne strony!

Inteligencje można doskonalić i rozwijać. Nikt nie rodzi się geniuszem… Nikt nie jest od narodzin matematykiem, informatykiem, poliglotą, sportowcem, czy muzykiem. Owszem, każdy z nas może mieć pewne predyspozycje, które ułatwią nam biegłość w danej dziedzinie, jednak same one nie warunkują talentu. Jeśli nie będziemy się rozwijać, uczyć się, poszukiwać wiedzy, rozwijać zainteresowań w danej dziedzinie, same predyspozycje nic nam nie dają.  Czy w ogóle i na ile rozwiniemy swoje zdolności, umiejętności i talenty zależy od nas samych, od zaangażowania i aktywności każdego z osobna.

Wykonaj proszę tekst, który zaproponowałam – link w formie pdf.

http://www.doradcy-wroclaw.pl/attachments/article/111/Test%20inteligencji%20wielorakiej.pdf

Pamiętaj, by każde z wykonanych zadań archiwizować. Pomoże Ci to w podjęciu ostatecznej decyzji. Życzę powodzenia.

Po wykonaniu testu odpowiedz proszę na pytania:

Zapisz, jakie dwa rodzaje inteligencji są w Twoim przypadku najwyższe?

Zaskoczył Cię wynik testu?

Zgadza się wynik z ogólnym obrazem własnym Twojej osoby?

Jak ujawnia się u Ciebie dany rodzaj inteligencji?

Pomyśl, w jakim zawodzie możesz ją wykorzystać.

 

Pozdrawiamy,

 Zespół ds. doradztwa zawodowego

PPP Pszczyna

K.Wolnarek


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie