Inspirując siebie i innych…. – doradztwo zawodowe on-line

W czasach trudnych, gdzie obecnie zaburzone jest poczucie bezpieczeństwa spowodowanego pandemią koronawirusa, stajemy przed nowymi, niełatwymi wyzwaniami. Stres lęk – to częste uczucia, które pojawiają się w związku z zaistniałą sytuacją. Wszystko to wpływa na kondycję naszego ciała i umysłu. Aktualnie, to co możemy zrobić sami to chronić siebie i innych zakładając maseczki, rękawiczki, zachowywać odpowiednie dystanse i działać stosując się do aktualnych obostrzeń rządu. Nie zwalnia nas to jednak z obowiązku działania i myślenia. Jedyne co się zmienia – to konieczność dostosowania swojego myślenia do wymogów czasu i działanie zgodnie z potrzebami i możliwościami chwili. 

Zespół ds. Doradztwa Zawodowego działający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie, dostosowując swoją pracę do aktualnej sytuacji, w tym miejscu, ma zaszczyt zaprosić dzieci i młodzież, a także ich rodziców i nauczycieli do aktywnego uczestnictwa w krótkich zajęciach związanych z wyborem zawodu, odkrywaniu swojego potencjału, predyspozycji, mocnych i słabych stron, by właściwie móc kształtować swoją przyszłość. Gdy rzeczywistość wróci „do normalności” by być przygotowanym – i mądrze i świadomie podejmować decyzje.

Krótkie pigułki wiedzy, ćwiczeń dotyczące zainteresowań, umiejętności, osobowości, zdrowia, zawodów przyszłości i in. Sukcesywnie umieszczane będą na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie www.ppped.pl, fanpage Poradni  https://www.facebook.com/ppp.pszczyna/ oraz na stronie Pszczyńskiego Powiatowego Centrum Informacji Pedagogicznej https://pcip.weebly.com/ .

Z poważaniem,

Katarzyna Wolnarek

PPP Pszczyna

 


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie