Inspiruj siebie i innych w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice,

Z wielką przyjemnością witamy Państwa na naszej platformie:

 https://pcip.weebly.com/

Biblioteka Pedagogiczna w Pszczynie we współpracy z PPP prowadzi platformę wymiany doświadczeń naszych szkół i Nauczycieli.

Czas zdalnej edukacji  inspiruje nas  wszystkich do poszukiwania różnych form kontaktów, które umożliwią optymalne wsparcie dla naszych placówek.

Rozpoczynamy od cyklu artykułów, inspirujących do samokształcenia i do wykorzystania w doskonaleniu nauczycieli pod nazwą:

„Inspiruj siebie i innych w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów”

Jednocześnie zapraszamy do odwiedzenia  zakładki  „dobre praktyki” i zamieszczania przykładów zadań rozwijających umiejętność uczenia się oraz wykorzystania środków i sposobów ich realizacji w pracy zdalnej z uczniami. Stosowna podpowiedź zostanie zamieszczona w  jednym z artykułów.

Wyrażamy pełne zrozumienie dla Państwa codziennej pracy i wyzwań. Liczymy także na Państwa aktywność  na naszej platformie zgodnie z zasadą „inspiruj siebie i innych”

Wychodzimy naprzeciw wyjaśnieniom  MEN w sprawie wynagrodzenia za czas zawieszenia zajęć:

https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/men-wyjasnia-jak-wyplacac-wynagrodzenia-za-czas-zawieszenia-zajec

Zgodnie z art. 42 ust. 1 i 2  ustawy Karta Nauczyciela, w ramach czasu pracy nieprzekraczającego 40 godzin na tydzień nauczyciel jest obowiązany realizować nie tylko zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami, ale również inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły oraz zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Państwa aktywność na platformie w postaci pobierania, komentowania i zamieszczania dobrych praktyk jest udokumentowanym przykładem samokształcenia.

W ramach cyklu samokształcenia umieszczamy systematycznie raz w tygodniu materiały teoretyczne i zaproszenie do komentowania.

Materiały zostaną umieszczone również na stronie internetowej PPP w Pszczynie: www.ppped.pl/

Z poważaniem

Maria Szostak

organizator procesowego wspomagania

w  PPP w Pszczynie

we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną

 


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie