Ogłoszenie o wyborze wykonawców

Pszczyna dnia, 25 listopada 2019 r.

Znak sprawy: IZ.272.13.2019

 

 

  1. rozdzielnika

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia: Prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - poprzez  zajęcia ze specjalistami oraz udzielanie dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w celu realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie. Etap IV.”

 

Na podstawie§  26 ust. 2 zarządzenia nr  20/2018 Starosty Pszczyńskiego z dnia 30.03.2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne  w Starostwie Powiatowym w Pszczynie Zamawiający  - Zarząd Powiatu Pszczyńskiego informuje, iż dokonał wyboru ofert najkorzystniejszych złożonych przez nw. Wykonawców:  

 

  • Dla części A: Logopeda

Specjalistyczna Praktyka Rozwojowa „Trener” Łyszczarz Ewa
 43-250 Pawłowice,  ul. K. Miarki 6.
 Cena ofertowa: 54 055,00 zł brutto

 

  • Dla części B: Psycholog

Specjalistyczna Praktyka Rozwojowa „Trener” Łyszczarz Ewa
43-250 Pawłowice,  ul. K. Miarki 6.

Cena ofertowa: 28 450,00 zł brutto

 

  • Dla części C: Pedagog

Konsorcjum Firm:

Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. - Lider

  1. Bronowicka 73, 30-091 Kraków

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój” – Partner

  1. Baranowicka 73, 30-091 Kraków

Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego -Partner

  1. Baranowicka 23, 30-091 Kraków

Cena ofertowa: 82 500,00 zł brutto

 

 

  • Dla części D: Fizjoterapeuta/Terapeuta SI

Specjalistyczna Praktyka Rozwojowa „Trener” Łyszczarz Ewa
43-250 Pawłowice,  ul. K. Miarki 6.

Cena ofertowa: 232 721,00 zł brutto

 

  • Dla części E: Tyflopadagog

Specjalistyczna Praktyka Rozwojowa „Trener” Łyszczarz Ewa
43-250 Pawłowice,  ul. K. Miarki 6.

Cena ofertowa: 14 225,00 zł brutto

 

  • Dla części F: Surdopedagog

Specjalistyczna Praktyka Rozwojowa „Trener” Łyszczarz Ewa
43-250 Pawłowice,  ul. K. Miarki 6.

Cena ofertowa: 14 225,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:

W oparciu o kryteria wyboru oferty wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu oferty                                            ww. Wykonawców zostały najwyżej ocenione (ocenione jako najkorzystniejsze).

 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty

Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy

Siedziba i adres Wykonawcy

Oferta nr 1

(zad. A,B,C,D,E,F)

Specjalistyczna Praktyka Rozwojowa „Trener” Łyszczarz Ewa,

  ul. K. Miarki 6

  43-250 Pawłowice

Oferta nr 2

(zad. A,B,C,D,E,F)

AKADEMIA EDUKACJI PLATON B.ŚLUSARCZYK, M.KANIK SPÓŁKA JAWNA

ul. Ks. Jałowego 6A
35-010 Rzeszów

Oferta nr 3

(zad. B,C,E,F)

Konsorcjum Firm:

Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. - Lider

 

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój” – Partner

 

Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego -Partner

 

ul. Bronowicka 73

30-091 Kraków

 

 

 

 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:

Część A: Logopeda

Numer oferty

Kryteria oceny ofert:

 

Łączna ilość punktów

Cena ofertowa

(60 pkt.)

Doświadczenie zawodowe

(40 pkt.)

01

60

40

100

02

59,89

40

99,89

 

Część B: Psycholog

Numer oferty

Kryteria oceny ofert:

 

Łączna ilość punktów

Cena ofertowa

(60 pkt.)

Doświadczenie zawodowe

(40 pkt.)

01

60

40

100

02

59,89

40

99,89

03

59,89

40

99,89

 

Część C: Pedagog

Numer oferty

Kryteria oceny ofert:

 

Łączna ilość punktów

Cena ofertowa

(60 pkt.)

Doświadczenie zawodowe

(40 pkt.)

01

58,00

40

98,00

02

57,89

40

97,89

03

60

40

100

 

Część D: Fizjoterapeuta/Terapeuta SI

Numer oferty

Kryteria oceny ofert:

 

Łączna ilość punktów

Cena ofertowa

(60 pkt.)

Doświadczenie zawodowe

(40 pkt.)

01

60

40

100

02

59,89

40

99,89

 

 

 

Część E: Tyflopedagog

Numer oferty

Kryteria oceny ofert:

 

Łączna ilość punktów

Cena ofertowa

(60 pkt.)

Doświadczenie zawodowe

(40 pkt.)

01

60

40

100

02

59,89

40

99,89

03

59,89

40

99,89

 

Część F: Surdopedagog

Numer oferty

Kryteria oceny ofert:

 

Łączna ilość punktów

Cena ofertowa

(60 pkt.)

Doświadczenie zawodowe

(40 pkt.)

01

60

40

100

02

59,89

40

99,89

03

59,89

40

99,89

 

 

Jednocześnie informuję, iż z niniejszego postępowania nie wykluczono żadnych Wykonawców, ani nie odrzucono żadnej oferty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik:

- strona internetowa https://powiat-pszczyna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

- tablica ogłoszeń w siedzibie Prowadzącego postepowanie


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie