Nowe regulacje prawne

Informujemy, że od jutra wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 
Zmianie uległy wzory orzeczeń w sprawie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i innych. Zainteresowanych rodziców i nauczycieli zachęcamy do zapoznania się z nowym dokumentem: 
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1743/1


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie