Wspomaganie po roku

Nauczyciele powiatu pszczyńskiego chcą się uczyć, chcą podnosić swoje kompetencje  i zmieniać jakość kształcenia z myślą o przyszłości swoich uczniów  

Po roku realizacji przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pszczynie zadania wspomagania szkół i placówek w powiecie pszczyńskim…

Kompleksowe i procesowe wspomaganie, to zapisany w prawie oświatowym, nowy, oparty na doświadczeniach i wnioskach z projektu „Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek” model wsparcia placówek oświatowych w rozwoju.

Założeniem  systemu jest towarzyszenie placówkom oświatowym w drodze do tworzenia organizacji uczącej się.

Celem skuteczna pomoc, która pozwoli nauczycielom podnosić kompetencje zawodowe i rozwijać swój warsztat pracy. W praktyce PPP wraz z dyrektorem szkoły planuje i przeprowadza diagnozę potrzeb rozwojowych, opartych na potencjale placówki, planuje działania rozwojowe, przeprowadza spotkania szkoleniowe, monitoruje wdrażanie nowych działań oraz wspomaga w ewaluacji.

Obecnie do wspomagania przystąpiło 18 placówek z powiatu pszczyńskiego. Diagnoza pokazała rzeczywiste potrzeby rozwojowe naszych szkół, a spotkania szkoleniowe potwierdzają gotowość nauczycieli do pracy nad nieustannym rozwojem i troskę o jakość nauczania i kształcenia naszych uczniów.

Szkoły i placówki uczestniczą obecnie w projekcie Ośrodka Rozwoju Edukacji "Jak wspomagać szkoły w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów", realizowanym od września 2016r. do czerwca 2017r. Tym samym wspomaganie  ukierunkowane zostało na kompetencje kluczowe uczniów, szczególnie kompetencję uczenia się. Potwierdzenie udziału naszych szkół w linku. Jest powód do dumy.

www.ore.edu.pl/projekty-ue/projekty-power/wspomaganie-szkol-w-rozwoju/7316-szko%C5%82y-i-przedszkola-rozwijaj%C4%85-kompetencje-kluczowe-dzieci-i-m%C5%82odzie%C5%BCy

 Refleksja po spotkaniach z nauczycielami prowadzi do wielu istotnych wniosków. Przede wszystkim wspomaganie wymaga dzisiaj  ogromnego zaangażowania wielu instytucji. Kluczowa jest decyzja i postawa dyrektora szkoły. Sporo za nami, ale droga do autentycznego wdrożenia wspomagania, jako zadania systemowego, jest bardzo długa. Nie bez znaczenia pozostaje również atmosfera, pełna  licznych trosk, które towarzyszą nauczycielom w związku z przeprowadzaną reformą. Ten trudny czas może hamować proces wspomagania, ale może  to być również czas na głębszą refleksję nad jakością kształcenia. Wierzymy w mądrość, kompetencje i gotowość do zmiany u naszych nauczycieli. Chcemy  im służyć wsparciem, przy pomocy rodziców, samorządów i wielu instytucji działających na rzecz naszej lokalnej edukacji.

W ramach wspomagania działają również sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli historii, bibliotek szkolnych i świetlic.  Do pracy w sieciach zapraszamy wszystkich chętnych nauczycieli.

Szczere gratulacje i podziękowania dla Dyrektorów szkół i Nauczycieli za otwartość i umiejętność budowania rozwoju na wypracowanych doświadczeniach.

Drodzy Nauczyciele „Na całym świecie nie ma systemu edukacji, który byłby lepszy, niż pracujący w nim nauczyciele” - Ken Robinson.

To  Wy jesteście twórcami każdej reformy, tej autentycznej, tej ukierunkowanej na ucznia i jego indywidualne potrzeby.

Podziękowania kierujemy do samorządu powiatowego, samorządów gminnych za wspieranie potrzeb środowiska edukacyjnego, sympatyków, wszystkich ekspertów i instytucji. Szczególne podziękowania za wsparcie  PUP w Pszczynie i   pracodawców w uświadamianiu potrzeb lokalnego rynku pracy oraz dla Pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Pszczynie za współdziałanie i prowadzenie forum wymiany informacji.

Szczegółowe informacje na temat systemu wspomagania na stronie internetowej PPP w Pszczynie oraz założonego na potrzeby współpracy forum wymiany doświadczeń PCIP http://pcip.weebly.com/.

Na zdjęciach poniżej nauczyciele jednej ze szkół, gdzie podczas diagnozy potrzeb w wyjątkowej atmosferze rozmawialiśmy o istocie zmiany w edukacji 

W imieniu zespołu ds. wspomagania PPP w Pszczynie

Maria Szostak


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie