Indywidualna Stymulacja Słuchu dr K. Johansena (IAS)

TRENING SŁUCHOWY

O  METODZIE                                                                

Jej twórcą jest dr Kjeld Johansen - duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją ( www.dyslexia-lab.dk). W swojej pracy Johansen oparł się na doświadczeniach Christiana A. Volfa.

Metoda ta stosowana jest w wielu krajach na świecie, cieszy się uznaniem w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji i Austrii. W USA terapia Johansena znana jest pod nazwą Hemisphere Specific Auditory Stimulation (HSAS), w Skandynawii jako Auditory Discrimination Therapy (ADT) .

W naszym kraju stosowana od kilku lat, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.

Inne terapie dźwiękiem w formie treningów słuchowych to Metoda Tomatisa, AIT (Auditory Integration Training), Samonas Sound Therapy.

ZALETY

Zaletą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena jest:

 • to, że odbywa się w przyjaznym, bezpiecznym, domowym otoczeniu, co jest istotne dla wielu dzieci np.: z Autyzmem
 • czas trwania to zaledwie 10-15 minut dziennie
 • w trakcje stymulacji Johansena IAS nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko w tym samym czasie
 • zdecydowanie tańsza w porównaniu do innych proponowanych terapii

DIAGNOZA                                                                                

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej w tym teście dychotycznym - istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych oraz badaniem dominacji preferencji stronności ciała.

PROGRAM TERAPEUTYCZNY

Program terapeutyczny w przygotowywany jest w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywanej na płyty CD indywidualnie dla każdej osoby. Osoba otrzymuje płytę do domu i słucha jej codziennie przez 10-15  minut przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są co 4 do 8 tygodni (zależnie od wieku i zgłaszanego problemu), za każdym razem osoba otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Program stymulacji trwa 6-10 miesięcy.

Z terapii słuchowej metodą Johansena mogą korzystać małe dzieci (od 3 r. ż.), młodzież i dorośli.

Szczegółowe informacje: http://www.johansen-ias.pl

Stymulacja słuchowa a Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego    

Wg dr Kjelda Johansena stymulacja słuchowa poprawia przetwarzanie bodźców słuchowych. Jeśli u dziecka występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego wówczas ma ono problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków, lokalizacją źródła dźwięku, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej, rozumieniem mowy w hałasie. To znaczy, że osoba z tym zaburzeniem nie ma możliwości pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych (Katz, 1994).

W konsekwencji często pojawiają się trudności w rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji, uczeniu się, czytaniu, koncentracji uwagi, konstruowaniu wypowiedzi pisemnych, pianiu. W klasie dzieci z tym zaburzeniem mogą pozostawać na uboczu z powodu nieśmiałości czy  niskiej samooceny.

TRENING SŁUCHOWY adresowany do osób:

 • z opóźnionym rozwojem mowy, wadą wymowy;
 • z zaburzeniami uwagi i percepcji słuchowej;
 • z nadwrażliwością na dźwięki;
 • z zaburzeniami koncentracji uwagi;
 • z dysleksją i innymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 • z trudnościami w nauce matematyki;
 • z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego;
 • z wadą słuchu;
 • z zaburzeniami integracji sensomotorycznej;
 • z trudnościami w rozumieniu i zapamiętywaniu instrukcji oraz poleceń;
 • z ADHD, AUTYZMEM, Zespołem Aspergera i powiązanymi zaburzeniami;
 • z problemami z zasypaniem, niespokojnym snem;
 • wspomaga proces nauki języków obcych;

BADANIA                                                                 

Skuteczność metody dr K. Johansena IAS została potwierdzona wieloma badaniami, które opublikowano w specjalistycznych pismach.

O badaniach mogą Państwo przeczytać na następujących stronach:

www.dyslexia-lab.dk           
www.hoertaining-ias.de
www.cbru.helsinki.fi                                                                                                           

Opracowała: mgr Dorota Popielarz -  Prowider Indywidualnej Stymulacji Słuchu (IAS) Johansen

 

 

 

 

 

 


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie