Test MOXO - nowa oferta diagnostyczna

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży "Omnibus" nasza poradnia wzbogaciła się o test komputerowy do diagnozy dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD).

MOXO to innowacyjny test ciągłego wykonywania, który skutecznie wspomaga proces diagnozy ADHD.
Narzędzie to zapewnia dokładne pomiary wszystkich czterech podstawowych objawów ADHD – trudności w
podtrzymaniu uwagi, zaburzeń czasu reakcji, impulsywności oraz nadruchliwości.
MOXO jest przeznaczony dla dwóch grup wiekowych:
✔ dzieci w wieku od 7 do 12 lat
✔ młodzieży i dorosłych w wieku od 13 do 60 lat

Jakie wartości MOXO oferuje profesjonalistom?

Dokładność - MOXO ustala poziom czterech różnych wskaźników: uwagi, czasu reakcji, impulsywności oraz
nadruchliwości.
Indywidualny profil pacjenta: MOXO tworzy indywidualny profil dla każdego badanego poprzez porównanie
jego wyników z normami dla danej grupy wiekowej oraz płci.
Dystraktory: MOXO ocenia wykonywanie zadań z towarzyszeniem różnego rodzaju dystraktorów:
wzrokowych, słuchowych i mieszanych (wzrokowo-słuchowych). Symulują one sytuacje życia codziennego i
towarzyszące im rzeczywiste elementy rozpraszające.
Wykres wskaźników: MOXO generuje wykres obrazujący zachowanie badanego w trakcie wykonywania
testu, kiedy to oddziaływały poszczególne dystraktory. Wykres zawiera szczegółowe, ilościowe dane na
temat indywidualnych mocnych i słabych stron.

Skuteczność Moxo potwierdzono badaniami naukowymi
Wyniki międzynarodowych badań, którymi objęto 788 dzieci w wieku 7-12 lat wykazały 90 % skuteczność
testu w trakcie identyfikacji badanych z deficytem uwagi przy użyciu Moxo (czułość: 90%, swoistość: 84%).
Badanie zwróciło statystycznie istotne rezultaty dla wszystkich ocenianych wskaźników: uwagi,
nadruchliwości, impulsywności oraz czasu reakcji.

Liczba posiadanych przez poradnię, nieodpłatnych kluczy do diagnozy - 30 sztuk.

Każdorazowo sporządzany jest przez naszych specjalistów szczegółowy raport poznawczy i behawioralny na temat funkcjonowania dziecka (informacja o wynikach diagnozy).

Materiał opublikowała: Grażyna Łebecka

ADHD - dowiedz się więcej - >>>

Zobacz filmik 1 >>>

Filmik 2 >>>

Filmik 3 >>>

 


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie