Zaproszenie do szkół i przedszkoli

Gdy rzeczywistość jest zrozumiała, bardziej przybliża nam cele.

John Wihtmore

ZAPROSZENIE

DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

SZANOWNI PAŃSTWO,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych od 1 stycznia 2016r. realizuje zadanie kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli. Wykonanie zadania zostało powierzone specjaliście ds. wspomagania, którego rola polega m.in. na:

  • pomocy dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej w diagnozowaniu potrzeb szkoły i formułowaniu celów doskonalenia
  • wsparciu szkoły w przygotowaniu rocznego planu wspomagania i monitorowania jego przebiegu

Zapraszamy Państwa do współpracy, mającej na celu wypracowanie modelu doskonalenia nauczycieli, dostosowanego do potrzeb szkoły oraz lokalnego środowiska edukacyjnego.

      Proponujemy udział rady pedagogicznej w spotkaniu informacyjno-diagnostycznym na temat:

„Jak zapewnić szkole i przedszkolu optymalną organizację doskonalenia zgodną z obowiązującym prawem oświatowym?”

      Rezultatem spotkania będzie nawiązanie ścisłej współpracy i kompleksowe wsparcie procesu doskonalenia w Państwa placówce.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Z  serdecznymi życzeniami pomyślności w Nowym Roku oraz z poważaniem dla Państwa codziennych obowiązków

Dyrektor PPP w Pszczynie                          Specjalista ds. wspomagania

Maryla Cygan                                                  Maria Szostak

Prosimy o kontakt: tel. 664311546 lub szostakm@interia.pl

Tel. 32 210 37 16, email: ppped@ppped.pl

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pszczynie
43-200 Pszczyna
ul. Zamenhofa 5
tel. 32 210 37 16
NIP: 638-102-55-13

 


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie