Przesiewowe badanie słuchu i wzroku

Podobnie jak w latach ubiegłych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oferuje bezpłatne przesiewowe badania słuchu i wzroku skierowane do:

  • badania słuchu dzieci od 4 roku życia do ukończenia przedszkola
  • badania słuchu dzieci w wieku szkolnym od 6 roku życia do ukończenia szkoły podstawowej
  • badania wzroku od 5 roku życia do ukończenia przedszkola

Warunkiem przeprowadzenia przesiewowych badań jest wyrażenie pisemnej zgody przez rodziców, prawnych opiekunów dziecka i przekazanie jej do przedszkola lub szkoły. Po zakończeniu badań rodzice otrzymują pisemną informację o wynikach diagnozy. 


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie