Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie ogłasza przetarg 
nieograniczony na realizację zadania:
Realizacja usług edukacyjnych w roku 2015 dla szkół i przedszkoli biorących 
udział w projekcie pn. Wsparcie rozwoju szkół 
z powiatu pszczyńskiego – Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia 
nauczycieli - EDYCJA II 


Termin składania ofert: do 02.01.2015 roku do godz. 09:00.
Miejsce na składanie ofert: Biuro projektu 3.5 Powiat Pszczyński, 43-225 
Wola ul. Kopalniana 6

Szczegółowe informacje znajdują się w treści ogłoszenia oraz Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia dostępnych poniżej:

Ogłoszenie - plik do pobrania pdf
SIWZ.Pszczyna (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)_plik do pobrania 
pdf 
załącznik nr 1 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia SIWZ_plik do pobrania 
pdf
Załączniki nr 2-6 SIWZ - plik do pobrania word
Załącznik nr 7,7a SIWZ_plik do pobrania word
Załącznik nr 8 SIWZ - plik do pobrania pdf

Wyjaśnienie treści
Korekta załącznika nr 1
Korekta załącznika nr 8

« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie