UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

dotyczy postępowania przetargowego: Realizacja usług edukacyjnych w szkołach i przedszkolach biorących udział w projekcie pn. „Wsparcie rozwoju szkół
z powiatu pszczyńskiego – Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli” dla części zamówienia nr 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10.

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pszczynie, jako Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7)  ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811 i 915) zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, że unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Realizację usług edukacyjnych w szkołach i przedszkolach biorących udział w projekcie pn. „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego – Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli” dla części zamówienia nr 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10.

 
Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.

« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie