UWAGA! Zmiana ogłoszenia i dokumentacji w przetargu nieograniczonym

UWAGA! Zmiana ogłoszenia i dokumentacji w przetargu nieograniczonym

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie informuje uprzejmie 
zainteresowanych wykonawców, że wprowadzono zmianę terminu na składanie 
ofert na na 
realizację zadania:
Realizacja usług edukacyjnych w szkołach i przedszkolach biorących udział w 
projekcie pn. „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego – Wdrożenie 
nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli”

NOWY Termin składania ofert: do 01.12.2014 roku do godz. 09:00.
Szczegółowe informacje znajdują się w treści zmiany ogłoszenia oraz 
zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnych poniżej:

Zmiana Ogłoszenia - plik do pobrania pdf
Zmiany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_plik do pobrania pdf

Poniżej przedstawimy odpowiedzi na zapytania skierowane do Zamawiającego od 
potencjalnych wykonawców.
Wyjaśnienia treści do SIWZ_Odpowiedzi na pytania_plik do pobrania pdf.

Zamawiający dokonał poprawek i modyfikacji załącznika nr 1 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia SIWZ w zakresie dostosowania terminów realizacji zajęć w częściach nr 1,2,3,5,6,7,10, zmieniono zapisy punktu 5 w paragrafie 3 wzoru umowy, wprowadzono w załączniku nr 2 formularzu ofertowym drobną modyfikację punkcie 2 - usunięto wyraz zegarowe w tabeli i przy opisach słownych.

NOWE dokumenty do pobrania poniżej:
zmiany załącznik nr 1
zmiany Załączniki nr 2-6 SIWZ - plik do pobrania word, pdf
zmiany Załącznik nr 8 SIWZ - plik do pobrania pdf

« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie