Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pszczynie ogłasza przetarg nieograniczony

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pszczynie ogłasza przetarg 
nieograniczony

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie ogłasza przetarg 
nieograniczony na realizację zadania:
Realizacja usług edukacyjnych w szkołach i przedszkolach biorących udział w 
projekcie pn. „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu 
pszczyńskiego – Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli”

 
Termin składania ofert: do 27.11.2014 roku do godz. 09:00.
Szczegółowe informacje znajdują się w treści ogłoszenia oraz Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia dostępnych poniżej:
 
Ogłoszenie - plik do pobrania pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_plik do pobrania pdf 
Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia SIWZ_plik do pobrania pdf
Załączniki nr 2-6 SIWZ - plik do pobrania word
Załącznik nr 7,7a SIWZ - plik do pobrania word
Załącznik nr 8 SIWZ - plik do pobrania pdf
Zmiana Ogłoszenia - plik do pobrania pdf
Zmiany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_plik do pobrania pdf
Wyjaśnienia treści do SIWZ_Odpowiedzi na pytania_plik do pobrania pdf.
zmiany załącznik nr 1
zmiany Załączniki nr 2-6 SIWZ - plik do pobrania word, pdf
zmiany Załącznik nr 8 SIWZ - plik do pobrania pdf

« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie