Doradztwo zawodowe

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pszczynie w roku szkolnym 2014/2015 objęła opieką z zakresu doradztwa zawodowego także szkoły podstawowe.

Działania z zakresu doradztwa zawodowego już na etapie przedszkola czy szkoły podstawowej służą przygotowaniu młodego człowieka do wyboru kolejnych etapów kształcenia, a w efekcie do podejmowania trafnych decyzji zawodowych.

Młodszy wiek szkolny to etap, w którym dziecko zaczyna gromadzić i porządkować informacje o przedstawicielach i specyfice wykonywania różnych zawodów.

Proponowane przez nas zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego ukierunkowane są na wstępne poznanie przez dzieci własnych cech, zainteresowań i możliwości w odniesieniu do świata zawodów.

Początkowe preferencje zawodowe utrwalone na tym etapie rozwoju mogą wpływać na rozwój zainteresowań i wybór dalszej drogi zawodowej dziecka.

Nie chodzi o to, by już w szkole podstawowej dziecko wiedziało, czy w przyszłości będzie architektem czy stolarzem, lecz, by wspierać dzieci i nastolatków, a także ich rodziców w kolejnych edukacyjnych wyborach, które wpłyną na ukształtowanie się ich ostatecznego profilu zawodowego.

Dlatego też zachęcamy szkoły podstawowe do podejmowania inicjatyw związanych z doradztwem zawodowym

W roku szkolnym 2014/2015

proponujemy następujące zajęcia w/w zakresu:

1. „Poznajemy zawody” – zajęcia dla dzieci klas I-II szkoły podstawowej.

2. „Jaki / jaka jestem... i kim mogę być…?” – zajęcia dla uczniów klas VI szkoły podstawowej.

 W sprawie ustalenia terminów zajęć prosimy o kontakt z Katarzyną Wolnarek, pedagogiem, doradcą zawodowym.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie