Harmonogram spotkań inaugurujących współpracę

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI MIASTA I POWIATU PSZCZYŃSKIEGO. Harmonogram spotkań inaugurujących współpracę w roku szkolnym 2023/2024 21.09.2023 r. 15:00 – 17:00 Sieć nauczycieli współorganizujących kształcenie ASY Z KLASĄ 28.09.2023 r. 10:00 – 12:00 Sieć doradców zawodowych i nauczycieli pełniących funkcję doradców zawodowych w placówce. 05.10.2023 r. 15:00-17:00 Sieć nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego DRABINA …

Działania na terenie szkół. OFERTA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2023/2024 Działania na terenie szkół. Działania skierowane dla rodziców: Dziecko w sytuacji kryzysu – prelekcja dla rodziców uczniów szkół podstawowych – A. Śnieg, M. Kulczyk Przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży w sytuacji izolacji społecznej- prelekcja, M. Cygan Jak przetrwać z nastolatkiem -prelekcja dla rodziców uczniów klas VI – VIII, Śnieg, M. Kulczyk …

Działania na terenie przedszkoli OFERTA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2023/2024 Działania na terenie przedszkoli Działania skierowane do nauczycieli: Obserwacje indywidualne i grupowe. Konsultacje z nauczycielami. J.Kruczek, K. Wanot, A. Lisiecka, M. Paluszewska, D. Spora, A. Skórzańska-Kieloch Działania skierowane do dzieci: Barwny świat emocji – zajęcia dla dzieci 5 – 6 – letnich, Lisiecka, J. Kruczek Przesiewowe badania słuchu dla dzieci 5-6 …