Wybory ścieżki kariery zawodowej

Wybory ścieżki kariery zawodowej

Wybór zawodu to jedna z najważniejszych życiowych decyzji. Patrząc wstecz, można zauważyć pewne trendy związane z wybieranymi zawodami, czy kierunkami studiów.

Gdybyśmy uważali, że najważniejszymi, ale i jedynymi podstawami wyboru zawodu, ścieżki kariery są talenty to musielibyśmy przyznać, że około 15 lat temu wyjątkowo wiele osób miało talenty pedagogiczne, 10 lat temu ludzie byli chętni do zarządzania, a obecnie młodzi przejawiają talenty do programowania. Jest to rozumowanie błędne.

Z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać można, że młodzi ludzie wybierając zawód, czy kierunek studiów zwracają uwagę głównie na łatwość zatrudnienia, a nie dogłębną analizę swoich zainteresowań, talentów, czy preferencji.

A właściwy wybór to tak naprawdę wyważona kwestia jednego i drugiego. Ważne, by wybór był świadomy, bazował na poznaniu własnych możliwości, talentów, pasji i osobowości, a także specyfiki rynku jednocześnie.

Wybory związane z pracą zawodową powinny być zatem dokonywane na podstawie:

  • ¤ zainteresowań,
  • ¤ umiejętności,
  • ¤ wartości,
  • ¤ wyników w nauce,
  • ¤ stanu zdrowia,
  • ¤ motywacji,
  • ¤ zapotrzebowania rynku pracy.

Zachęcamy do poznawania siebie, odkrywania swoich mocnych stron, ale popatrzenia także na własne ograniczania, a także analizę zmieniającego się, dynamicznego rynku pracy jako czynników wyboru zawodu.

 

Opracowała: Katarzyna Wolnarek, PPP Pszczyna

 

Inspiracją były słowa w artykule Janiny Modzelewskiej „Źle naprowadzeni. Młodzi ludzie pod presją wyboru kierunku studiów”, Kwartalnik Doradca Zawodowy nr 3 2018, s. 31.