Kiedy do logopedy

Zapytaj Ewę – panią logopedę

O prawidłowy rozwój mowy warto dbać tak samo uważnie, jak o zdrowie maluszka. Problemy z nabywaniem umiejętności komunikacyjnych , wady wymowy , kłopoty ze słuchem mogą być w przyszłości przyczyną problemów w nauce szkolnej oraz trudności z odnalezieniem się w grupie rówieśników naszego dziecka. Im wcześniej rozpoczniemy korygowanie nieprawidłowości, tym krótsza będzie ewentualnie terapia dziecka. Logopeda może pomóc maluchowi nie tylko w szybszym opanowaniu prawidłowej mowy, ale również wychwycić inne nieprawidłowości , które mogą być przeszkodą lub utrudnieniem w nauce szkolnej.

Pamiętać jednak należy ,że każde dziecko jest inne i rozwija się we własnym indywidualnym tempie rozwoju. Niektóre etapy rozwojowe mogą pojawić się wcześniej, inne później. Opóźnienie w ramach poszczególnych etapów rozwojowych nie powinno przekraczać pół roku.

Poniższe zestawienie prezentuje rozwój reakcji słuchowych i mowy dziecka od chwili urodzenia do 5-6 roku życia. Oznacza to, że większość dzieci wykonuje w w tym czasie czynności przygotowujące do opanowania systemu językowego związane ze słyszeniem, rozumieniem i mówieniem.

Jeśli masz wątpliwości – niezwłocznie skontaktuj się ze specjalistą.

Noworodek

 • reaguje zmrużeniem oczu lub nagłym rozluźnieniem rączek na bardzo głośne dźwięki

1-3 miesiąc życia

 • reaguje zmrużeniem oczu lub nagłym rozluźnieniem rączek na bardzo głośne dźwięki,

 • przestaje ssać , gdy słyszy głośny dźwięk,

 • wycisza się lub śmieje, gdy do niego mówimy, reaguje na głos bliskiej osoby nawet gdy jej nie widzi,

 • głuży wydając gardłowe dźwięki lub samogłoski,

 • używa krzyku i płaczu do sygnalizowania swoich potrzeb – inaczej płacze przy przemoczeniu, inaczej gdy jest głodne,

3-6 miesiąc życia

 • odwraca głowę w kierunku źródła dźwięku,

 • preferuje zabawki dźwiękowe, grzechotki, reaguje na muzykę,

 • budzi się z lekkiego snu, gdy ktoś głośno mówi,

 • reaguje na zmianę tonu naszego głosu,

 • gaworzy – powtarza ciągi sylab i dźwięków własnych lub zasłyszanych z otoczenia,

 • reaguje gaworzeniem na „ zagadywanie” przez bliskie osoby, uśmiecha się , porusza rękami i nogami,

 • uspakaja się słysząc znany głos

6-10 miesiąc życia

 • odwraca głowę w kierunku źródła dźwięku,

 • skupia uwagę, gdy do niego mówimy,

 • reaguje na zakaz „nie wolno”,

 • reaguje na swoje imię,

 • używa własnego głosu chcąc zwrócić na siebie uwagę, gaworzeniem nawiązuje dialog,

 • reaguje na szelest bibuły, grzechotkę, delikatne stukanie,

 • łączy dźwięki i powtarza sylaby np. ba-ba, da-da,

 • chętnie uczestniczy w zabawach paluszkowych typu „idzie rak”, „warzyła sroczka kaszkę” , zabawa „ kosi-kosi” itp.,

12 miesiąc życia

 • reaguje na zakaz „nie wolno”,

 • reaguje na swoje imię,

 • zwraca głowę w kierunku interesującego dźwięku,

 • budzi się z lekkiego snu, gdy ktoś głośno mówi,

 • używa własnego głosu chcąc zwrócić na siebie uwagę, gaworzeniem nawiązuje dialog, zaczepia,

 • próbuje naśladować głos mamy, taty pod względem rytmu i siły głosu,

 • pytane „gdzie mama?, gdzie tata?, gdzie lampa?” – rozumie i wskazuje palcem,

 • zachęcane wykonuje proste polecenia np. „daj”,

 • tańczy, porusza się i wydaje dźwięki w takt muzyki,

 • próbuje naśladować nasze ruchy,

 • intensywnie gaworzy np. „ ta-ta-ta, ma-ma-ma, da-da-da, ba-ba-ba, na-na-na,”

 • mogą pojawić się pierwsze słowa „mama, tata, baba”, pokazuje np. „pa-pa”, nie,

 • naśladuje odgłosy zwierząt, wypowiada niektóre onomatopeje,

 • wykorzystuje gesty lub mimikę, by spytać lub poprosić o coś,

12-18 miesiąc życia

 • reaguje na zakaz „nie wolno”

 • reaguje na swoje imię wołane z drugiego pokoju,

 • reaguje na polecenia i pytania typu „chodź, daj buzi, zrób pa-pa”,

 • naśladuje wiele wypowiadanych przez ciebie słów, mówi 3 lub 4 słowa,

 • zamiast słów stosuje wyrażenia dźwiękonaśladowcze: „bach,hau,am,”itp,

 • słucha z zainteresowaniem prostych piosenek, wierszyków, krótkich opowiadań,

 • poproszone wskazuje poprawnie niektóre części ciała np. „oko, ucho, nos”,

 • potrafi wskazać często nazywane przez nas przedmioty,

 • tańczy przy muzyce,

18-24 miesiąc życia

 • pokazuje różne części ciała,

 • spełnia proste polecenia np. „daj lalę, włóż piłkę do szafy” itp.

 • odpowiada na pytania np.”czy chcesz więcej?”,

 • śpiewa i tańczy przy muzyce,

 • ma coraz bogatszy słownik, mówi od 20-30 słów,

 • powtarza wielokrotnie wyrazy zasłyszane z otoczenia,

 • zaczyna łączyć dwa wyrazy, tworzy wyrażenia typu „ nie chcę, mamo daj”,

 • wymawia samogłoski : a,u,i,o,e,y, oraz spółgłoski ; m,b,p,t,n,,ł, j,d,

 • upraszcza – tzn może mówić początek lub koniec słowa,

 • nazywa to, czego chce: auto, soczek mleko itp.,

 • potrafi naśladować glosy zwierząt, wskazując odpowiedni obrazek,

2-3 rok życia

 • nazywa większość przedmiotów znanych z otoczenia,

 • wymawia poprawnie coraz więcej głosek np. :k,g,l , trudne głoski zastępuje łatwiejszymi np. sz -s/ś, cz- c/ć, ź-z/ź, r-l/j’

 • pyta „co to jest?, stosuje przeczenia, zaczyna używać liczby mnogiej,

 • pytane wymawia swoje imię,

 • wykonuje bardziej złożone polecenia np. ”weź lalkę i chodź do mamy”,

 • wskazuje różne części ciała,

 • słucha radia i telewizji na tym samym poziomie głośności co inni członkowie rodziny,

 • zadaje pytania interesując się otoczeniem,

3-4 rok życia

 • słyszy, rozumie i reaguje na głos dobiegający z innego pomieszczenia,

 • mówi coraz więcej zdaniami, opowiada proste bajki lub wymyślone historyjki,

 • jest rozumiane przez osoby obce,

 • coraz więcej pyta, odpowiada na proste pytania,

 • zwykle mówi płynnie, czasem mogą pojawić się chwilowe okresy niepłynności mowy – powtórzenia dźwięków , sylab, wyrazów, przeciągania głosek – tzw rozwojowa niepłynność mowy,

 • wymawia poprawnie coraz więcej głosek np. :k,g,l , ś ,ź ć,dź, trudne głoski zastępuje jeszcze łatwiejszymi np. sz -s/ś, cz- c/ć, ź-z/ź, r-l/j’

4-5 rok życia

 • z uwagą słucha prostego opowiadania, potrafi odpowiedzieć na proste pytania związane z treścią, opowiada prostą historyjkę,

 • buduje bogate zdania używa coraz więcej przymiotników,

 • stosuje podstawowe reguły gramatyczne, choć czasem je jeszcze myli,

 • może wymawiać poprawnie coraz więcej głosek np. sz, ż, cz, dż,,r,

5-6 rok życia

 • mowa jest wyraźna i poprawna , prawidłowo wymawia wszystkie głoski języka polskiego,

 • poprawnie buduje zdania stosując reguły gramatyczne,

 • odpowiada na bardziej złożone pytania używając zdań złożonych,

 • opowiada co widzi na ilustracji, opowiada dłuższe bajki, rozumie morał,

 • potrafi rozmawiać z osoba obca nie odbiegając od tematu,

 • używa słów określających stosunki przestrzenne, prawidłowo interpretuje znaki symboliczne, nazywa figury geometryczne,

 • rozumie trudne i złożone polecenia ,

Do logopedy bezwzględnie powinni zgłosić się rodzice tych dzieci, których:

 • mowa jest opóźniona,

 • nieprawidłowa np. malec wsuwa język między zęby, sepleni, mówi „przez nos” choć nie jest przeziębiony,

 • gdy dziecko nie unosi języka za górne zęby lub sprawia mu to duży kłopot,

 • gdy dziecko ma problemy z połykaniem, gryzieniem, żuciem,

 • gdy dziecko nawykowo oddycha przez usta,

 • gdy dziecko nadmiernie się ślini lub gdy nawykowo ssie kciuk,

 • gdy nagle pojawiła nie niepłynność w mowie dziecka,

 • gdy dziecko już mówiło i bez widocznej przyczyny mówi wyraźnie mniej,

Wskazane sytuacje są dla rodziców sygnałem do podjęcia szybkich działań i szukania pomocy specjalisty.

Wizyty u logopedy są ciekawe i przyjemne dla dzieci,, a ćwiczenia łatwe do powtarzania w domu. Warto z nich skorzystać dla dobra maluszka.

Ewa Kuśka

Neurologopeda

Specjalista wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka