Jak reagować, kiedy podejrzewamy nasze dziecko o zażywanie narkotyków?

Niemal każdy rodzic, posiadający dorastające dziecko, przynajmniej raz zastanawiał się nad tym, czy jego pociecha miała już kontakt z substancjami psychoaktywnymi. Być może ów rodzic także zadawał sobie pytanie o sposoby uchronienia syna lub córki przed tego rodzaju substancjami. Nie każdy nastolatek eksperymentuje z narkotykami, jednakże jeśli mamy podstawy do twierdzenia, że tak się dzieje, nie należy bagatelizować pojawiającego się problemu.

Narkotyki obejmują szeroką klasę środków, które różnią się pod względem zawartych substancji, sposobu działania na organizm a także rodzaju zażywania. Ich podział na twarde i miękkie jest w dużej mierze kwestią umowną. Tak naprawdę można uzależnić się od każdej substancji psychoaktywnej. Najpopularniejsza wśród nastolatków jest marihuana. Amfetamina, Ecstasy, LSD i grzyby halucynogenne to kolejne typy środków, z którymi młodzież eksperymentuje. Pewien czas temu dowiedzieliśmy się z mediów o zagrożeniu nową klasą substancji psychoaktywnych, jaką są dopalacze. Wśród chłopców, którzy intensywnie trenują fizycznie, może pojawić się chęć zażywania sterydów anabolicznych. Kolejny rodzaj zagrożenia obejmuje nadużywanie leków, które – kiedy zażywane są poza kontrolą lekarza – także stanowią zagrożenie dla młodego człowieka.

Na co zwrócić uwagę? Jest to bardzo szerokie pytanie, na które istnieje wiele typów odpowiedzi. Zależy to od rodzaju narkotyku oraz fazy zażywania, w której dziecko się znajduje. Zmiany zachowania, wyglądu, stylu życia, nowi znajomi czy też niektóre przedmioty (związane z formą zażywania danego narkotyku) to tylko niektóre wskaźniki, które możemy wykorzystać. Ostatnimi czasy pojawiły się w aptekach narkotesty, które pozwalają w sposób szybki i pewny określić, czy w organizmie znajdują się substancje pochodzenia narkotycznego.

Jak zareagować w momencie, kiedy podejrzewamy, że nasze dziecko może mieć kontakt z substancjami psychoaktywnymi? Przede wszystkim należy sobie uświadomić, iż wcale nie musimy pozostać sami z problemem. Są osoby i instytucje, które powołane są do świadczenia pomocy w obliczu trudności. Bezwzględnie warto skontaktować się ze specjalistą, który pomoże określić skalę problemu i zaplanować dalsze kroki interwencji. Taką osobą jest psycholog lub lekarz psychiatra. Jeśli dostęp do tych osób jest utrudniony, to warto zwrócić się o pomoc i poradę do pedagoga szkolnego. Pedagodzy dysponują spisem specjalistycznych placówek, ponadto utrzymują oni systematyczny kontakt z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Dlaczego ważne jest, by nie bagatelizować problemu? Większość dorosłych narkomanów, leczonych w ośrodkach odwykowych to osoby, które pierwsze doświadczenia z narkotykami zaczęły zdobywać na przełomie szkoły podstawowej i gimnazjum, a zatem w wieku około 13 lat. Jak pokazują badania, 80% ludzi dotkniętych uzależnieniem od narkotyków to osoby w wieku do 25 lat. Wczesne rozpoznanie problemu oraz odpowiednio zaplanowane kroki naprawcze pozwalają zatrzymać drogę postępującego uzależnienia. Dlatego właśnie ważne jest ze strony rodzica, by otworzył się i zaufał specjalistom z odpowiedniej instytucji.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie organizuje szkolenia dla rodziców poruszające tematykę zagrożenia narkomanią dzieci i młodzieży a także sposoby interweniowania w trudnych sytuacjach. Prowadzone są również warsztaty dla nauczycieli obejmujące w/w kwestię a dodatkowo kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających trzeźwości.