Doradztwo zawodowe – świadomy wybór, pewny sukces

„Trzem ludziom, wykonującym te same czynności na placu budowy, zadano to samo pytanie: co robią?

–         Jak to co? – oburzył się pierwszy – Tłukę kamienie.

–         Jak to co? … Zarabiam na życie –  zdziwił się drugi. Również ten trzeci okazał lekkie zaskoczenie banałem pytania – Jak to co? …Buduję katedrę.”

 Jak myślicie, czy ci ludzie, o których mowa w przytoczonym motto i ci, którzy decyzje zawodowe powierzyli przypadkowi są zadowoleni ze swojej pracy? Część z nich pewnie tak – poznali wykonywany zawód dokładnie, przyzwyczaili się. Ale większość powie: „gdybym mógł wybierać jeszcze raz, wybrałbym inaczej”.

   Obecnie zdarza się, że zawód zmieniamy kilka razy w życiu. Więc tym bardziej warto dobrze  się do podjęcia tak ważnej decyzji.  Przeciętny człowiek poświęca 1/3 doby na sen i co najmniej 1/3 na pracę. Resztę wypełniają pozostałe obowiązki, pasje i przyjemności. Podejmując decyzję o wyborze zawodu, zastanówmy się zatem, czy warto marnować tę 1/3 naszego  życia na zajęcie, które nie daje nam przyjemności i poczucia spełnienia? Zwłaszcza, że jakość godzin spędzonych w pracy w znaczący sposób wpływa na pozostałe części. Wielu z nas czeka do ostatniej chwili z podejmowaniem ważnych decyzji, podczas gdy ich wcześniejsze rozpatrzenie i przemyślenie mogłoby przynieść dużo większe korzyści.

  A czy Ty wiesz już, w jakim zawodzie

 i na jakim stanowisku widzisz się w przyszłości?

W  Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pszczynie udzielamy porad, których celem jest pomoc zainteresowanym w dokonaniu wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i (lub) kierunku kształcenia zawodowego. W naszym poradnictwie bierzemy pod uwagę wszystkie te okoliczności, które decydują o wyborze najbardziej odpowiedniego dla danej osoby kierunku kształcenia lub zawodu. Trafność takiej decyzji zależy od takich czynników, jak:

–         zainteresowania,

–         predyspozycje psychiczne,

–         uwarunkowania zdrowotne

–         dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne

–         oraz szanse na zatrudnienie w wybranym zawodzie po zakończeniu edukacji. Ważnym aspektem naszych działań doradczych jest wzgląd na prognozy dotyczące tzw. zawodów przyszłości. Działania nasze w tym zakresie mają charakter indywidualnych konsultacji. Odbywają się one z zainteresowanymi na terenie naszej Poradni.

 Doradca Zawodowy pomoże Ci:

–         określić i poznać Twoje predyspozycje zawodowe,

–         wyznaczyć i zaplanować ścieżkę do zdobycia upragnionego zawodu,

–         określić plany życiowe dotyczące rozwoju zawodowego i kariery,

–         poznać siebie,

–         wyznaczyć sobie realne i odważne cele.

Zapraszamy na stronę internetową  doradców zawodowych  powiatu pszczyńskiego: www.pkos.pl celem której jest wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na temat trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,  wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach, świata pracy, programów edukacyjnych Unii Europejskiej.

Zespół ds Doradztwa Zawodowego